Phát triển đảng ở nông thôn - đâu là giải pháp? - Bài cuối

08:27 AM - 28/10/2018

>> Bài 1: Khi cấp ủy hướng về cơ sở

SÁNG TẠO TRONG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

BP - Công tác phát triển đảng viên thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Qua đó, góp phần ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ, gây mất đoàn kết; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhưng muốn phát triển đảng viên có hiệu quả ở khu vực nông thôn, đòi hỏi các cấp ủy đảng phải năng động, sáng tạo trong việc tìm giải pháp.

Đảm bảo thực chất trong sinh hoạt chi bộ

Thời gian qua, cùng với việc đưa cấp ủy viên về thôn, ấp sinh hoạt thì các cấp ủy đảng đã chú trọng hơn trong nội dung hoạt động chi bộ gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng kế hoạch thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khương (Hớn Quản) cho biết: “Đảng ủy củng cố ban chỉ đạo, tổ giúp việc và duy trì đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh những trường hợp thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân chưa chuẩn mực. Nhờ đó, kỷ cương, kỷ luật hành chính thực hiện tốt; cán bộ, đảng viên, công chức tự điều chỉnh mình để hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, công tác tham mưu ngày càng tích cực và có hiệu quả”.

Đảng ủy xã An Khương (Hớn Quản) lồng ghép bồi dưỡng, tuyên truyền giáo dục tại các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển đảng viênĐảng ủy xã An Khương (Hớn Quản) lồng ghép bồi dưỡng, tuyên truyền giáo dục tại các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển đảng viên

Từ đầu năm đến nay, xã Phú Sơn phát triển được 5 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu Huyện ủy Bù Đăng giao. Đồng chí Phạm Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn chia sẻ: “Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo các chi bộ và đoàn thể rà soát lại nguồn để chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện nhân tố điển hình. Đối với chi bộ ở địa bàn khó khăn, Đảng ủy luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những quần chúng có nguyện vọng, ý chí phấn đấu để hướng dẫn cho chi ủy, chi bộ theo dõi giúp đỡ kịp thời. Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, nhiều năm qua, Phú Sơn luôn đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên”.

Anh Cao Ngọc Chiến (1996), đảng viên trẻ xã Phú Sơn nói: “Tham gia các phong trào của thôn, tôi thấy bản thân tự tin và trưởng thành hơn. Một số người cho rằng, ở nông thôn vào Đảng là không cần thiết và tự ràng buộc trách nhiệm là chưa đúng. Được kết nạp Đảng là ghi nhận của tập thể đối với sự phấn đấu của bản thân, đồng thời là điều kiện để khẳng định mình và có cơ hội cống hiến cho Đảng”.

Là người đứng đầu xã, đồng chí Phạm Xuân Trường được phân công phụ trách Chi bộ thôn Sơn Phú, nơi có nhiều đảng viên nhất (19 đồng chí). Dự sinh hoạt tại chi bộ thôn, Bí thư Đảng ủy xã thường lắng nghe, chia sẻ những khó khăn của cán bộ cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cùng chi bộ bàn bạc những nội dung sinh hoạt trong tháng... Bí thư Phạm Xuân Trường chia sẻ: “Có mặt lãnh đạo cấp trên nên các đồng chí trong cấp ủy thể hiện trách nhiệm rõ hơn. Đảng viên cũng tích cực tham gia đóng góp ý kiến và được giải quyết thỏa đáng, kịp thời những băn khoăn, vướng mắc vốn vượt khả năng của cấp ủy chi bộ. Dự sinh hoạt định kỳ hằng tháng với chi bộ thôn là việc làm cần thiết, nhằm tạo thêm niềm tin của người dân với tổ chức đảng và đảng viên, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân ngày càng khăng khít. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy khu dân cư không ngừng phát triển”.

Điểm chung ở khu vực tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa là có nhiều bà con theo đạo Công giáo và Tin lành. Nguồn phát triển đảng viên ở đây lớn nhưng cũng tiềm ẩn những vấn đề nhạy cảm nếu không có sự quan tâm, sâu sát.

Xây dựng ban chi ủy tại các thôn

Xã Thọ Sơn (Bù Đăng) hiện không còn thôn “trắng” đảng viên. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã thường xuyên tham gia sinh hoạt định kỳ ở chi bộ thôn để thắt chặt tình đoàn kết dân tộc, không để xảy ra tình trạng xuyên tạc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và kịp thời chỉ đạo những vấn đề mới nảy sinh. Tại cơ sở, quần chúng ưu tú, người có đạo cũng thêm nhiều cơ hội thể hiện bản thân, được giúp đỡ phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Đảng ủy xã đang xây dựng lộ trình thành lập ban chi ủy tại các thôn. Theo tiêu chí, để thành lập ban chi ủy, chi bộ phải có 9 đảng viên chính thức trở lên. “Đảng ủy luôn cùng cán bộ, cấp ủy chi bộ các thôn sâu sát quần chúng đủ tiêu chuẩn để định hướng, bồi dưỡng. Trước mắt, Đảng ủy xã phân công đảng ủy viên, đảng viên khối cơ quan xã về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn để vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt vừa tìm nguồn phát triển đảng viên. Mục tiêu của Đảng ủy xã là đến hết năm 2019 có 6/7 thôn có ban chi ủy. Đây là mục tiêu khó nhưng Đảng ủy vẫn đề ra với quyết tâm cao” - đồng chí Phạm Xuân Vinh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Sơn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bù Đăng và các hội, đoàn thể giúp nhân dân xã Thọ Sơn làm đường nông thôn mới. Nhờ phát triển mạnh các phong trào, từ đó có nhiều quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp đảngCán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Bù Đăng và các hội, đoàn thể giúp nhân dân xã Thọ Sơn làm đường nông thôn mới. Nhờ phát triển mạnh các phong trào, từ đó có nhiều quần chúng ưu tú được giới thiệu kết nạp đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hớn Quản cho rằng: “Công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện không đồng đều. Nơi nào cấp ủy quan tâm đúng mức và có giải pháp phù hợp thì dù là địa bàn vùng sâu, xa, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, kết quả phát triển đảng viên vẫn tốt. Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đều giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ trực thuộc; định hướng việc tạo nguồn từ phong trào đoàn thể, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Phát triển đảng viên chỉ đạt chỉ tiêu nếu cấp ủy biết dự nguồn và quan tâm tạo điều kiện kết nạp”.

Cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên nhưng Đảng bộ xã Phú Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn cho biết: “Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và căn cứ điều kiện thực tiễn ở địa bàn, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể. Theo đó, đối với những chi bộ gặp khó khăn trong phát triển đảng viên, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo chi bộ xây dựng nghị quyết về công tác phát triển đảng; giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho Đảng”.

Khi Đảng hướng về cơ sở, đảng ủy viên được phân công phụ trách khu dân cư, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân được kịp thời. Các đảng viên thường xuyên bám, nắm cơ sở sẽ thực hiện tốt tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đạo. Hệ thống dân vận từ xã đến ấp, sóc khẳng định được vai trò, vị trí của mình cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tập trung thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân thì không chỉ hệ thống chính trị được nâng chất mà nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng ở cơ sở cũng sẽ được mở rộng. Theo đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư được nâng lên; những vấn đề bất cập nảy sinh từ thực tiễn sớm được quan tâm giải quyết, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, xa của tỉnh.

Mai Ly

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này