Những khó khăn của 9 xã phấn đấu về đích 2018

03:41 PM - 11/09/2018

BPO - Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 27 xã về đích nông thôn mới. Và theo kế hoạch, trong năm 2018, Bình Phước sẽ có thêm 9 xã. Hiện các xã này đã đạt từ 14-17 tiêu chí, bình quân là 15,2 tiêu chí. Và mặc dù có một số tiêu chí đã đạt nhưng chất lượng không cao và thiếu tính bền vững. Điều đáng lo ngại là thời gian từ nay đến hết năm thời gian không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc của các tiêu chí chưa hoàn thành lại quá lớn. Vì thế, cả 9 xã đang gặp không ít khó khăn, cụ thể:

Với xã An Khương - huyện Hớn Quản:

Hiện xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 6 - cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 11- hộ nghèo. Trong khi đó, một số tiêu chí đã đạt từ các năm trước nhưng không bền vững do thay đổi tiêu chí đánh giá theo bộ tiêu chí mới như: Thu nhập, hộ nghèo... Với tiêu chí số 6, hiện xã có 7/8 ấp có nhà văn hóa, 4/8 ấp nhà văn hóa đang xuống cấp, nên rất cần được bố trí nguồn lực để đạt tiêu chí này. Với tiêu chí số 11, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã là 10,6%, với 178 hộ nghèo và 301 hộ cận nghèo, mục tiêu đến quý III/2019 giảm còn 5,96%, nhưng nguồn vốn ngân sách phân bổ còn thấp, chưa đáp ứng được so với nhu cầu của đề án. Trên địa bàn xã có danh mục đầu tư công trung hạn nhưng chưa được thực hiện từ đầu năm 2018, gồm: Đường từ xã An Khương - Trảng Tranh - Thanh An.

Xã Minh Long - huyện Chơn Thành:

Hiện xã đã đạt 15 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt, là: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 4 - điện; tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 7 - cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đối với xã An Khương, tiêu chí giao thông cần nhiều vốn đầu tư và sự tham gia đóng góp của nhân dân, nhưng dân cư trong xã sống không tập trung nên rất khó khăn trong việc huy động tham gia đóng góp của nhân dân. Về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: UBND xã kiến nghị các ngành chức năng, chuyên môn công nhận đạt tiêu chí số 7, tức là không cần phải đầu tư xây dựng chợ. Vì khu vực ngã tư Ngọc Lầu (trung tâm xã) có các cửa hàng kinh doanh buôn bán, các mặt hàng thiết yếu về lương thực, thực phẩm, tiêu dùng... đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân và từ đây ra chợ Chơn Thành 4km, chợ Thái Bình (huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương) khoảng 3,5km. Khó khăn nhất của An Khương hiện nay là trên địa bàn vẫn còn khu vực dân thiếu điện, nhất là đối với 40 hộ ở ấp 5. Hiện nay, xã đang đầu tư lắp đặt đường dân tải điện mới, với chiều dài tuyến trung thế là 3,9km, tuyến hạ thế 3,7km và dự kiến quý III/2018 sẽ hoàn thành.

Đến nay, xã Minh Long (Chơn Thành) đã hoàn thành láng nhựa 4,395km, bê tông xi măng 7,722km - Ảnh: N.H

Xã Lộc Tấn - Lộc Ninh

Hiện Lộc tấn đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa hoàn thành là: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 4 - điện; tiêu chí 5 - trường học và tiêu chí 7- cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Khó khăn trước hết đối với Lộc Tấn là đến nay chưa thực hiện xong việc điều chỉnh đề án theo bộ tiêu chí mới, với khả năng nguồn lực hiện tại. Năm 2018, huyện Lộc Ninh có 2 xã về đích nên nguồn lực cấp huyện phân bổ cho xã Lộc Tấn còn rất hạn chế, không đủ để đầu tư đạt chuẩn các tiêu chí cần nhiều vốn (trường học, đường giao thông... Về tiêu chí giao thông, do địa bàn xã rộng, dân cư thưa thớt nên rất khó khăn trong việc huy động làm đường giao thông nông thôn. Về tiêu chí điện, hiện xã còn gặp rất nhiều khó khăn, vì ấp K57, 4A, Thạnh Đông, Bù Nú A, Bù Nú B và hơn 20 điểm chưa có điện, dẫn đến tỷ lệ hộ sử dụng điện mới chỉ đạt 30%, vì vậy rất cần sự quan tâm đầu tư của ngành điện.

Xã Lộc Thạnh - Lộc Ninh

Xã Lộc Thạnh hiện đã đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại là: 5 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 4 - điện; tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 10 - thu nhập; tiêu chí 15 - y tế. Về tiêu chí giao thông, đây là tiêu chí khó khăn nhất đối với xã Lộc Thành, vì xã có đường giao thông nông thôn dài (chủ yếu là đường liên ấp, ngõ, xóm) chưa được cứng hóa, kinh phí đầu tư lớn nên việc huy động nhân dân rất khó khăn. Về tiêu chí điện, xã đang đẩy nhanh tốc độ thi công, sớm đưa vào sử dụng 3 công trình điện tại ấp Thạnh Phú, Thạnh Biên. Về tiêu chí trường học, xã cần xây mới trường tiểu học và sửa chữa, nâng cấp trường mẫu giáo, trường THCS nên nhu cầu vốn là rất lớn. Đối với tiêu chí về thu nhập, hiện xã rất khó đạt vì giá cả nông sản chủ lực của địa phương giảm sâu, hạn hán, lốc xoáy gây thiệt hại lớn làm ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhân dân trên địa bàn xã. Đối với tiêu chí y tế, hiện xã chỉ mới đạt 64% so với >82,2%.

Xã Tân Thành -  Bù Đốp

Hiện xã Tân Thành đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, có 3 tiêu chí chưa hoàn thành là: Tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 7 - cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 15 - y tế. Về tiêu chí số 5, hiện xã đang thi công xây dựng trường tiểu học và dự kiến tháng 10-2018 sẽ hoàn thành. Về tiêu chí y tế, vì là xã biên giới, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, giá cả một số nông sản chủ lực của địa phương giảm mạnh, nên ảnh hưởng tới việc vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Đối với tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn với yêu cầu mỗi xã một sản phẩm, nông nghiệp công nghệ cao có tiềm năng phát triển nhưng hiện tiêu chí này ở chưa có nét chuyển biến rõ. Trong khi đó, trên địa bàn xã rất ít doanh nghiệp, một số là doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên sự tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới là rất hạn chế.

Xã Long Hưng - huyện Phú Riềng:

Xã Long Hưng hiện đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 6 - cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 10 - thu nhập; tiêu chí 15 - y tế. Khó khăn lớn nhất của xã hiện nay là nguồn vốn phân bổ cho xã còn hạn chế, trong khi khối lượng công việc thực hiện nhiều, đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Mặt khác, do ảnh hưởng thời tiết làm thất thu vụ mùa, nên việc đối ứng trong dân bị hạn chế gây khó khăn trong việc vận động nhân dân làm các tuyến đường giao thông, nhất là đối với tiêu chí số 2, tiêu chí số 5 và số 10. Đối với tiêu chí số 6, hiện xã đang xây dựng, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở văn hóa. Với tiêu chí số 7, hiện UBND xã xin chủ trương UBND huyện mở rộng tìm đối tác xã hội hóa chợ nông thôn. Về tiêu chí y tế, trạm y tế xã cần làm mới và xây dựng 11 hạng mục, với kinh phí 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế chưa phân bổ nguồn vốn, nên xã chưa tiến hành xây dựng.

Xã Tân Hòa - huyện Đồng Phú:

Xã Tân Hòa đã đạt 16/19 tiêu chí, cò 3 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 5 - trường học và tiêu chí 10 - thu nhập. Hiện nay, trên địa bàn xã có số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ít và chưa tạo được các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân, vì thế thu nhập của người dân còn thấp. Là xã có đồng bào dân tộc thiểu số đông, trình độ thấp và dân cư thưa thớt chủ yếu là người từ xã lân cận đến làm rẫy dẫn đến việc huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông gặp nhiều khó khăn. Với tiêu chí số 5, cả 3 trường học đều cần đầu tư nâng câp để đạt chuẩn mức độ I, với tổng mức đầu tư là 29 tỷ đồng. Đây là mức đầu tư lớn đối với ngân sách huyện nên gặp khó khăn.

Xã Phú Sơn - huyện Bù Dăng:

Hiện Phú Sơn đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chúi chưa đạt là: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 17 - môi trường và an toàn thực phẩm.  Về tiêu chí giao thông, hiện xã đang đẩy nhanh việc thi công ở các tuyến đường, nhưng vì giá nguyên vật liệu tăng đột biến ảnh hưởng đếm tiến độ thực hiện. Về tiêu chí trường học, các công trình xây dựng trường học trên địa bàn xã vẫn đang tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, khó khăn là việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức khi sáp nhập trường tiểu học Phú Sơn và Nguyễn Viết Xuân. Một khó khăn nữa của Phú Sơn là là quy hoạch bãi rác tập trung để đáp ứng ngày càng cao của người dân. Hiện nay, xã phải tổ chức vận chuyển chất thải rắn về bãi rác tập trung tại thôn 1 xã Đoàn Kết cách địa phương 20km.

Xã Đa Kia - huyện Bù Gia Mập:

Xã Đa Kia hiện đã đạt 15/19 tiêu chí, có 4 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí 2 - giao thông; tiêu chí 5 - trường học; tiêu chí 6 - cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 17 - môi trường và an toàn thực phẩm. Khó khăn nhất của Đa Kia hiện nay là nguồn vốn phân bổ cho xã còn thấp so với nhu cầu tối thiểu để thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí. Trình độ dân trí còn thấp ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền thực hiện lồng ghép các chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiêu khó khăn, người dân chưa thực sự nắm bắt hiểu biết tầm quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp, nguồn thu nhập của nhân dân còn phụ thuộc nhiều vào giá cả nông sản. Do vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến việc huy động vốn đối ứng từ nhân dân để thực hiện chương trình nông thôn mới, nhất là tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí trường học, tiêu chí nhà ở. Một khó khăn nữa của Đa Kia là việc quy hoạch bãi rác tập trung trên địa bàn xã, vì thiếu quỹ đất.

X. Túc

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này