2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Năm 2018, công chức hành chính của tỉnh giảm 50 biên chế

09:11 AM - 06/12/2017

BP - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm vừa ký Văn bản số 121/TTr-UBND trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2018. Năm 2017, biên chế công chức hành chính của tỉnh được HĐND tỉnh thông qua với chỉ tiêu là 1.999 biên chế.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Công văn số 2882/VPCP-TCCV ngày 21-9-2017 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị, theo đó yêu cầu: “Trong 4 năm còn lại, bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5%/năm”. Như vậy, biên chế công chức hành chính tỉnh Bình Phước năm 2018 sẽ giảm 50 biên chế (1.999 x 2,5% = 50).

Cũng theo văn bản đã nêu trên, thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý biên chế và Công văn số 2882/VPCP-TCCV ngày 21-9-2017 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 là 1.949 biên chế, giảm 50 biên chế so với biên chế HĐND tỉnh đã giao năm 2017.

T.H

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ