CHÀO XUÂN MẬU TUẤT 2018

LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

11:54 AM - 15/02/2018

 Đại tá Nguyễn Quốc Bình Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

BP - Trên thế giới hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo; các nước tiến hành điều chỉnh chính sách theo hướng ưu tiên lợi ích quốc gia, dân tộc. Các nhân tố bất ổn cục bộ khu vực đang nổi lên và diễn biến rất phức tạp, tính bất ổn có xu hướng gia tăng. Từ tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phải không ngừng đổi mới toàn diện, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng cơ động cao

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng nâng cao, đảm bảo đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chiến sĩ trên đường ra thao trường luyện tập

LLVT tỉnh đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban CHQS huyện, thị xã triển khai đồng bộ, hiệu quả những giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nổi bật, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao. Bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân được giữ vững và tăng cường, đảm bảo cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Tổ chức LLVT tỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao; bảo đảm cân đối giữa các đơn vị trên tuyến biên giới và nội địa, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; điều chỉnh thế bố trí lực lượng phù hợp trên các tuyến, nhất là các khu vực trọng điểm về quốc phòng - an ninh, vùng biên giới của tỉnh.

Công tác huấn luyện được thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, cũng như yêu cầu tác chiến trong điều kiện sử dụng vũ khí công nghệ cao; chú trọng tổ chức luyện tập chỉ huy, tham mưu một bên, hai cấp, diễn tập khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu tác chiến mới. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp luật Nhà nước có chuyển biến tích cực; từng bước nâng cao chất lượng công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu
đáp ứng tốt nhiệm vụ

Để thực hiện tốt vai trò là đội quân công tác, chiến đấu, lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương nhanh, bền vững, nhiều năm nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng; giáo dục nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội; truyền thống quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; chủ động, tích cực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”, gắn với phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị đã tích cực tham gia cùng với địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng và chất lượng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, quy mô phù hợp, hằng năm được huấn luyện về nội dung, chương trình bảo đảm theo quy định của Bộ Quốc phòng. Năm 2017, Bình Phước đã xây dựng 8 tiểu đội tự vệ ở các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; chú trọng nâng cao chất lượng các đơn vị dân quân thường trực ở biên giới, khu công nghiệp và một số địa phương trọng điểm trong nội địa của tỉnh. Quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự ở cơ sở làm tốt công tác phúc tra lực lượng dự bị động viên, kiện toàn, sắp xếp biên chế các đơn vị theo phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó”; tổ chức huấn luyện, đào tạo, chuyển hạng để đảm bảo số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng.

 LLVT từ tỉnh đến cơ sở duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão theo quy định; sử dụng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ phối hợp công an, biên phòng và các ngành chức năng hoạt động tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới, ranh giới và nội địa được 34.929 đợt/104.797 lượt cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kết quả giao 1.200 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3,41%, vượt 1,41%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.589 đồng chí thuộc đối tượng 2, 3, 4 và 29.875 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Đối với lực lượng thường trực, Bộ CHQS tỉnh quan tâm xây dựng cơ quan và các đơn vị bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm biên chế, tổ chức, ưu tiên bảo đảm quân số cho những đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đóng quân ở vùng sâu, xa. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thao, hội thi, đánh giá chất lượng huấn luyện, từ đó tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua kiểm tra chất lượng hằng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó khá và giỏi từ 75-80%. Tổ chức chặt chẽ công tác diễn tập 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp tiểu đội bộ binh tiến công, phòng ngự, kết quả giỏi; kiểm tra bắn đạn thật, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn cho 417 chiến sĩ mới, kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng xong 135/181 mốc phụ trên biên giới đúng kế hoạch. Kết nạp 45 đảng viên, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch năm là 40. Xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa và 10 nhà công vụ. Giải quyết chế độ chính sách theo các quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 1.051 đối tượng với số tiền 4,46 tỷ đồng. Cất bốc 9 mộ liệt sĩ trong nước, 162 mộ liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XVI. “Lực lượng 47” trong LLVT tỉnh đã chủ động, tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động trên mạng xã hội. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, nhất là các cơ sở ở vùng sâu, xa, khu căn cứ cách mạng. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Với truyền thống Anh hùng LLVT nhân dân, truyền thống hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, LLVT tỉnh tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Bình Phước ngày càng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.

N.Q.B

Xem thêm: Báo xuân Mậu Tuất 2018

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này