2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm sát viên chỉ tuân theo pháp luật

10:02 AM - 10/10/2017

BP - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ký Quyết định số 364/QĐ-VKSTC về ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Một trong những điểm mới trong quy chế này là quy định cụ thể về quan hệ công tác, chế độ quản lý, kiểm tra và báo cáo đối với kiểm sát viên các cấp.

Theo đó, trong quy chế quy định rõ: Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, viện trưởng viện kiểm sát hoặc phó viện trưởng được viện trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 57 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Kiểm sát viên được viện trưởng phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 58 Bộ luật Tố tụng dân sự và quy định của quy chế này. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của viện trưởng viện kiểm sát cấp mình. Viện trưởng viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với vi phạm pháp luật của kiểm sát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có quyền rút, đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của kiểm sát viên.

Trường hợp kiểm sát viên có quan điểm khác với quan điểm của viện trưởng thì có quyền từ chối nhiệm vụ được giao và phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với viện trưởng; trường hợp viện trưởng vẫn quyết định việc thi hành thì phải có văn bản và kiểm sát viên phải chấp hành nhưng không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo viện trưởng viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền.

Trong vụ việc có nhiều kiểm sát viên tham gia giải quyết thì kiểm sát viên ở ngạch thấp hơn phải tuân theo sự chỉ đạo của kiểm sát viên ở ngạch cao hơn; trường hợp các kiểm sát viên có cùng ngạch thì lãnh đạo viện kiểm sát phân công một kiểm sát viên chịu trách nhiệm chỉ đạo.

T.S

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ