2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Hướng dẫn thực hiện BHXH đối với công an xã

07:19 AM - 06/10/2017

BP - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH về thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với công an cấp xã. Nội dung văn bản này nêu rõ:

Theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên thực hiện BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Luật BHXH năm 2006 đã quy định BHXH bắt buộc áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức cấp xã). BHXH tự nguyện áp dụng đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong đó bao gồm cả đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Luật BHXH năm 2014 quy định cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì trưởng Công an là công chức cấp xã. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Căn cứ quy định đã nêu, trưởng công an xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Phó trưởng công an xã và công an viên mà được HĐND cấp tỉnh quyết định thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì cũng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; Trường hợp không thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì có thể tham gia BHXH tự nguyện. Như vậy, việc thực hiện chế độ BHXH đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên đã được quy định cụ thể tại Luật BHXH và các văn bản quy định chi tiết Luật BHXH. Đối với BHYT thì thực hiện theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BHYT.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng căn cứ quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy định chi tiết luật để thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết. 

P.V

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ