2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

08:59 AM - 12/01/2017

BPO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch này, UBND tỉnh đề ra mục tiêu như sau:

Trong 5 năm, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình đang thực hiện gồm: 4 mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng; xã Lộc Hưng huyện Lộc Ninh; xã Phước Minh, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; 1 mô hình tại huyện Đồng Phú; 1 mô hình chăn nuôi dê sinh sản tại xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Xây dựng mới 5 mô hình giảm nghèo, tập trung vào các xã có tỷ lệ nghèo cao nhất tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh sẽ tiến hành thực hiện các giải pháp: Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, ưu tiên hộ nghèo là đồng bào DTTS, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ cơ sở, các hộ nông dân đặc biệt là các hộ nghèo tham gia nghiên cứu, học tập các mô hình hiệu quả phù hợp với tình hình địa phương; đồng thời, tạo mối liên kết giữa các hộ nghèo với các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế nhằm chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho người nghèo và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

KT

 

Hay!! 1
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ