2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Đồng Xoài khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

07:53 AM - 20/04/2017

BPO - Ngày 19-4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2017.

Trong 8 ngày, 94 đảng viên mới sẽ được phổ biến những nội dung chủ yếu gồm 10 chuyên đề theo quy định.

94 đảng viên mới được bồi dưỡng tại lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó giúp mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đức Hinh

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Để hành lang an toàn đường bộ luôn thông thoáng, theo bạn:
Kiên quyết xử lý các vi phạm
Nhắc nhở là chính
Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân
Mở rộng hơn