Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng - yếu tố quyết định thắng lợi công tác đảm bảo ANTT (*)

08:25 AM - 13/02/2018

BP - Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tội phạm được kiềm chế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả cơ bản đã đạt được qua hơn 7 năm tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị?

Đồng chí Trần Tuệ Hiền: Ngay sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị số 48-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 2-12-2010 để triển khai thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người... gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Công an tỉnh Bình Phước (năm 2017)

Nhờ chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở, qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Nhiều đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; triển khai thực hiện và nhân rộng nhiều đề án, mô hình hay; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế và làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp, bất ngờ, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng Công an Bình Phước trong việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị?

Đồng chí Trần Tuệ Hiền: Là lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Phước đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án công tác lớn để lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Hằng năm, lực lượng Công an tỉnh chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, huy động lực lượng, phương tiện, mở nhiều đợt cao điểm truy quét, tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm phát sinh do nguyên nhân xã hội, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên... Từ đầu năm 2011 đến nay, đã điều tra làm rõ nhiều vụ án phức tạp, trong đó khám phá thành công 100% các vụ trọng án, khởi tố điều tra hàng trăm vụ án, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng phạm tội; truy bắt, vận động đầu thú hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã. Nổi bật trong đó là chiến công đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn như chuyên án “giết người”, “cướp tài sản” xảy ra đầu tháng 7-2015 khiến 6 người trong một gia đình ở xã Minh Hưng (Chơn Thành) thiệt mạng, gây dư luận hoang mang trong cả nước; chuyên án bắt hung thủ Nguyễn Văn Trung giết người, cướp tài sản ngày 27-6-2015 tại xã Thiện Hưng (Bù Đốp) và nhiều vụ án trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Tổ tuần tra phòng chống tội phạm xã Minh Hưng (Chơn Thành) thường xuyên đi tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương trong chợ Minh Hưng nêu cao ý thức phòng chống tội phạm và phòng chống cháy, nổ

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh cũng phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào này đã phát triển sâu rộng đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các cụm dân cư. Từ đó, quần chúng đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn tin báo liên quan đến ANTT; tham gia hòa giải hàng trăm trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Qua các mô hình như: tổ an ninh công nhân, tổ an ninh nhân dân, đội thanh niên xung kích, đội dân phòng, tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải... đã thu hút đông cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

PV: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới tỉnh Bình Phước cần chú trọng triển khai những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Tuệ Hiền: Thời gian tới, dự báo hoạt động của các loại tội phạm sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, cần quan tâm một số nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nội dung và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW gắn với Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Trong đó chú ý địa bàn ở cơ sở, nông thôn, miền núi, những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo môi trường trong sạch, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đề án của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các nghị quyết, quy chế, kế hoạch, chương trình hành động liên tịch giữa các cấp, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, quản lý người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng các khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới.

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh những biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án trọng điểm.

Cần quan tâm hơn nữa đến việc nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp, tạo khí thế áp đảo tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

V.Thủy - N.Huấn (thực hiện)

(*)Tựa đề do Tòa soạn đặt

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này