SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” Không chỉ là trách nhiệm của Đảng

06:55 AM - 03/03/2016

BP - Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đặc biệt là đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong 30 năm qua, càng khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn và là một tất yếu lịch sử. Thế nhưng, đi cùng với đó cũng có một sự thật khác là chúng ta càng thành công bao nhiêu thì sự “cay cú”, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch càng lớn bấy nhiêu.

Trước thực tế đó, phòng chống “diễn biến hòa bình”, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm không chỉ của các cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền, mà là của tất cả cấp ủy đảng, chính quyền, của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam thật sự yêu nước.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã dự hội nghị triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X ngày 2-12-2015 - Ảnh: Sỹ HòaLãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã dự hội nghị triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X ngày 2-12-2015 - Ảnh: Sỹ Hòa

Sau đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đất nước ta lại đang bước vào một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mới. Đó là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nếu như đại hội đảng là nơi tập hợp, quy tụ của trí tuệ, đội ngũ tiên phong trong toàn xã hội thì bầu cử là ngày hội dân chủ của toàn dân tộc, là dịp tất cả tầng lớp nhân dân thực thi quyền công dân để giới thiệu và bầu ra những người có năng lực, phẩm chất tốt nhất đại diện cho mình tham gia hệ thống cơ quan quyền lực từ Trung ương đến địa phương. Những quan điểm đó rất rõ ràng, được hiến định, luật hóa và được thực thi kể từ khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập ngày 2-9-1945.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, đặc biệt là đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong 30 năm qua, càng khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn và là một tất yếu lịch sử. Thế nhưng, chúng ta càng thành công bao nhiêu thì sự chống phá của các thế lực thù địch càng lớn bấy nhiêu.

CẢNH GIÁC TRƯỚC ĐÒN “TUNG HỎA MÙ”

Bằng nhiều con đường khác nhau, đặc biệt là tận dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ, internet, blogger, mạng xã hội không chính thống, các thế lực thù địch trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta, chia rẽ Đảng với nhân dân, xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, vu khống, bôi đen chế độ ta. Mục tiêu của chúng là truyền bá những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, lối sống lai căng vào xã hội, đặc biệt là vào đội ngũ cán bộ, trí thức, đảng viên. Chúng muốn từng bước thúc đẩy “quá trình tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đi đến chuyển hóa đảng, chuyển hóa chế độ, cuối cùng là thực hiện mục tiêu “chiến thắng không cần chiến tranh” - như Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng tuyên bố.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2015 - Ảnh: Sỹ HòaKý kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2015 - Ảnh: Sỹ Hòa

Một vấn đề hết sức khó khăn hiện nay là thực tế có một bộ phận không ít nhân dân, công nhân, thậm chí nhiều cán bộ, công chức, trí thức cũng “bán tín bán nghi” trước những thông tin “tung hỏa mù” của các thế lực thù địch. Gần đây những thông tin chống phá của chúng có thể gọi chung là “luận bàn nhân sự trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” nhằm phá rối, bịa đặt, hạ thấp uy tín, đánh lạc hướng dư luận khiến nhiều người “giật mình”. Nhiều thông tin được khoác cho chiếc áo “có bằng chứng” nhằm bôi nhọ gia đình một số cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước hoặc thông tin xuyên tạc về nguyên tổng biên tập một tờ báo lớn và có uy tín của nước ta... Trong chiều ngược lại, để giăng bẫy dư luận trong “ma trận” thông tin dày đặc, chúng còn tung ra các “hồi ký” của một số nhà báo, cán bộ từng có uy tín nhưng nay đã biến chất, sống lưu vong ở nước ngoài và phản bội lại lợi ích dân tộc. Ngoài ra, còn hằng ngàn thông tin thời sự hằng ngày được các thế lực thù địch tung ra với mục đích “đầu độc” dư luận về Việt Nam...

Trên thực địa, bằng những con người cụ thể cài cắm trong nhân dân, hằng ngày chúng vẫn không ngừng “đấu tranh” hoặc ngấm ngầm tuyên truyền miệng bằng cách tung tin, rỉ tai trực tiếp hoặc thông qua tôn giáo để chống phá nhà nước hoặc gây mất đoàn kết dân tộc... Bình Phước cũng như nhiều tỉnh, thành khác, đặc biệt là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, sự chống phá của các thế lực thù địch cũng ngày một quyết liệt và thâm độc.

Một trong những chiêu bài rất nguy hiểm hiện nay là chúng đang “đánh lận con đen” giữa quan điểm sai trái, thù địch và ý kiến đột phá, đổi mới, ý kiến khác với quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trước những lập luận nghe ra thì có vẻ chặt chẽ của chúng và trong không khí dân chủ của đất nước hiện nay, nếu không tỉnh táo trước các chiêu bài yêu sách “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”... thì thậm chí cả những người đã được đào tạo, bồi dưỡng chính trị cũng bị thuyết phục và rơi vào bẫy “tự chuyển hóa”.

TRÊN MẶT TRẬN “KHÔNG TIẾNG SÚNG”

Một thực tế tiềm ẩn nhiều vấn đề nan giải khác hiện nay là không ít cấp ủy, cơ quan chính quyền, nhiều cán bộ, đảng viên, trí thức chưa nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của những quan điểm sai trái, thù địch; chưa nhận thức rõ tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trong bài viết “Phân biệt quan điểm sai trái, thù địch và những ý kiến khác với quan điểm, đường lối của Đảng”, phát trên hệ thống Thông tấn xã Việt Nam ngày 12-12-2013 đánh giá: Nhiều cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên không thấy rõ trách nhiệm phải tham gia cuộc đấu tranh này, thậm chí có người còn phụ họa theo những quan điểm sai trái. Trong đấu tranh phê phán có khi còn thiếu chủ động, chưa kiên quyết, phản ứng chậm, không kịp thời trước quan điểm sai trái, thù địch; chưa dự báo được những vấn đề mới nảy sinh, kể cả sự xuất hiện những quan điểm sai trái. Sự kết hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ nên chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, Đảng ta đã nhận định: Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sức chiến đấu của đảng và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả trong những lực lượng nòng cốt, gắn bó với đảng, với chế độ, đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng, tâm trạng bức xúc, đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính đồng thuận xã hội. Các phần tử cơ hội chính trị trong nước móc nối với thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài xuyên tạc, vu cáo, chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.

Trên cơ sở nhận định đó, Trung ương Đảng có các nghị quyết nhằm triển khai đồng bộ, chủ động trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại các âm mưu “diễn biến hòa bình”, đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn lật đổ... của các thế lực thù địch. Để những nghị quyết ấy đi vào thực tiễn và tiếp tục truyền thống yêu nước của dân tộc, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, người dân... hãy nêu cao cảnh giác, nâng cao trình độ và có trách nhiệm hơn trên mặt trận đấu tranh “không tiếng súng” nhưng rất quyết liệt và đầy khó khăn này.

Trần Phương

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này