2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương ở Lộc Ninh

07:18 AM - 11/10/2017

BP - Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và Chỉ thị số 31 của Tỉnh ủy, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã đạt những kết quả quan trọng. Đó là: xuất bản Lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Ninh (1930-2000), Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Tấn, Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Điền, Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Khánh, Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Thái, Lịch sử Công an huyện, Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh (1945-2015), Đại đội C31 anh hùng...; hầu hết các xã anh hùng có truyền thống đấu tranh cách mạng đã xây dựng kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thống như Lộc Thuận, Lộc Hiệp... Đặc biệt, huyện Lộc Ninh tổ chức tọa đàm Chiến dịch Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng Lộc Ninh.

 Để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng. Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các xã, thị trấn trong việc sưu tầm tư liệu, tổ chức hội thảo, thẩm định bản thảo và xuất bản sách. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử của Lộc Ninh luôn bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, khách quan, trung thực. Các bước triển khai sưu tầm tư liệu, biên soạn, hội thảo, thẩm định được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Các cuốn sách lịch sử đã xuất bản đều có chất lượng tốt, phản ánh khá sinh động, toàn diện quá trình xây dựng và trưởng thành; những đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong quá trình vận động cách mạng giành chính quyền, trong các cuộc kháng chiến kiến quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới.

M.An

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ