2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

CHÍNH SÁCH MỚI

10 luật, bộ luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2018

02:00 PM - 13/01/2018

BP - Từ ngày 1-1-2018, 10 luật, bộ luật có hiệu lực thi hành nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới, phù hợp thực tiễn cuộc sống.

Cụ thể, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, góp phần áp dụng thống nhất bộ luật trong thực tiễn. Đồng thời, bổ sung một số vấn đề phát sinh sau khi Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được thông qua, mục đích đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Luật Trợ giúp pháp lý quy định chuẩn hóa đội ngũ người thực hiện, quy định tiêu chuẩn đối với tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Luật có cơ chế trả thù lao cho các tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm khuyến khích sự tham gia trợ giúp pháp lý có chất lượng hơn.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.

Đồng thời, từ ngày 1-1-2018, Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Du lịch cũng có hiệu lực thi hành.

T. Trà

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ