Xây dựng “lũy thép” ở vùng biên  - Bài 1

06:00 AM - 30/08/2019

BP - Để góp phần củng cố hệ thống chính trị tại các xã vùng biên, ngày 3-12-2012, Tỉnh ủy ban hành Quy định tạm thời số 689-QĐ/TU “Về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp các xã biên giới”. Qua 7 năm thực hiện, với sự có mặt của các đảng viên mang “quân hàm xanh” đã đem lại làn gió mới, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÙNG BIÊN

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và phát triển đảng viên tại các thôn, ấp khu vực biên giới, những năm qua, Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện chủ trương đưa đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp. Qua đó, đã góp phần tạo chuyển biến trong sửa đổi lề lối làm việc, phát triển đảng viên, ngăn ngừa nguy cơ tái “trắng” chi bộ, củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa bàn khó khăn.

PHÁT HUY VAI TRÒ “HẠT NHÂN” Ở CƠ SỞ

Thực hiện chủ trương tăng cường đảng viên BĐBP tham gia sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn, ấp các xã biên giới, năm 2019 có 90 đảng viên biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại 68 chi bộ thôn, ấp của 15 xã biên giới. Sự có mặt của các đảng viên mang “quân hàm xanh” đã đem lại làn gió mới, góp phần nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt của các chi bộ; củng cố, phát triển các phong trào, hoạt động tại địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh giúp người dân xã Lộc Thuận (Lộc Ninh) khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Tại xã Thiện Hưng (Bù Đốp), ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Quy định tạm thời số 689, cấp ủy, Chi bộ Đồn biên phòng Bù Đốp và Đảng ủy xã Thiện Hưng đã phối hợp triển khai các kế hoạch, quy định của cấp trên. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các chi bộ giáp biên, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để giao nhiệm vụ cho từng đảng viên là những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có lập trường tư tưởng vững vàng, có kiến thức, năng lực về công tác xây dựng đảng; hiểu biết về công tác xã hội, dân tộc, tôn giáo; có phương pháp vận động quần chúng phù hợp tình hình thực tế tại địa phương để cùng tham gia sinh hoạt đảng. Từ khi triển khai Quy định tạm thời số 689 đến nay, Đồn biên phòng Bù Đốp đã giới thiệu 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn, ấp.

Bí thư Đảng ủy xã Thiện Hưng Phan Trung Thành cho biết: Qua 7 năm thực hiện, có thể khẳng định Quy định tạm thời số 689 là một chủ trương rất đúng đắn của Tỉnh ủy. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tăng cường làm việc tận tâm, tận lực, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kịp thời giúp các chi bộ thôn, ấp duy trì được nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, tạo nguồn phát triển cán bộ cho địa phương.

Từ năm 2012 đến nay, cấp ủy các đồn biên phòng phối hợp đảng ủy các xã biên giới đã giới thiệu 635 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia sinh hoạt tại thôn, ấp. Bằng năng lực và sự nhiệt huyết của mình, các đảng viên được giới thiệu đã tham mưu xây dựng 50 chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng 2.120 dự thảo nghị quyết; ban hành 87 quy chế làm việc của chi bộ; kết nạp 70 đảng viên. Ngoài ra, các đảng viên được giới thiệu còn phối hợp, tham gia cấp ủy, chi bộ thôn, ấp xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 50 chi đoàn thanh niên, 55 chi hội phụ nữ, 47 chi hội cựu chiến binh, 37 ban công tác mặt trận, 35 chi hội nông dân, 237 tổ an ninh, thành lập mới 2 chi bộ.

Cùng với tăng cường đảng viên sinh hoạt với chi bộ thôn, ấp, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đang chỉ đạo các đồn phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ dân ở khu vực biên giới nhằm bao quát địa bàn. Trong đó, đảng viên được phân công phụ trách những hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có các mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp, dễ bị lợi dụng kích động... Từ đó, cán bộ, đảng viên biên phòng tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn ngày càng vững chắc.

DẤU ẤN TRONG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập có 170 hộ với 917 người, trong đó gần 75% số dân là đồng bào dân tộc Mơnông. Trước đây, do trình độ dân trí thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên gần 20 năm Chi bộ thôn không phát triển được đảng viên mới. Trước tình hình đó, tháng 1-2013, Đảng ủy Đồn biên phòng Bù Gia Mập phối hợp Đảng ủy xã giới thiệu 1 đảng viên biên phòng về tham gia sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ thôn. Từ ngày có đảng viên biên phòng tăng cường, hoạt động của chi bộ được củng cố và đi vào nền nếp hơn, nội dung sinh hoạt được đổi mới. Việc củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể của thôn được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, các tổ chức đoàn thể đã phát hiện, giới thiệu cho chi bộ 5 quần chúng ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, đến nay đã kết nạp được 3 đảng viên.

Ông Điểu Mun, Bí thư Chi bộ thôn Bù Nga cho biết: Ngoài tạo nguồn phát triển đảng viên, trong các buổi sinh hoạt, đảng viên biên phòng thường cập nhật kịp thời thông tin thời sự, tình hình hoạt động cũng như phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, thế lực thù địch cho đảng viên trong chi bộ. Từ những kiến thức được cập nhật, các đảng viên trong chi bộ đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân để nâng cao nhận thức và có biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm. Nhờ đó, từ một địa bàn phức tạp về trộm cắp, “tín dụng đen”..., đến nay tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của thôn được giữ vững.

Ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài 6km. Trước khi có Quy định tạm thời 689 của Tỉnh ủy, Chi bộ ấp Thạnh Tây thuộc chi bộ ghép (Chi bộ Thạnh Tây ghép với Chi bộ Thạnh Đông) hoạt động thiếu ổn định. Từ khi có đảng viên từ Đồn biên phòng Lộc Tấn (trước đây là Đồn biên phòng Chiu Riu) về tham gia sinh hoạt, chi bộ được củng cố kiện toàn; các tổ, chi hội, đoàn thể của ấp đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Từ năm 2012, đảng viên Đồn biên phòng Lộc Tấn tham mưu giúp chi bộ dự thảo được 22 nghị quyết; xây dựng, ban hành 2 quy chế làm việc; phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp 2 đảng viên.

Bí thư Chi bộ ấp Thạnh Tây Nguyễn Đình Long cho biết: Hiện chi bộ có 2 đảng viên Đồn biên phòng Lộc Tấn tham gia sinh hoạt. Các đảng viên biên phòng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, bám sát địa bàn, sát cánh cùng các đảng viên trong chi bộ củng cố tổ chức mặt trận, đoàn thể và hoạt động ổn định, hiệu quả. Nền nếp sinh hoạt hằng tháng của chi bộ được duy trì đều đặn. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ được lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị số 03 nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, Chi bộ ấp Thạnh Tây 3 năm liền (2016-2018) đạt trong sạch vững mạnh.

Với sự góp mặt của các đảng viên biên phòng, công tác phát triển đảng ở chi bộ thôn, ấp các xã biên giới được triển khai tích cực, có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Trong 7 năm qua, các đảng viên biên phòng đã tham mưu cấp ủy địa phương phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp được 70 đảng viên; tham mưu xây dựng 50 chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) giáp biên với xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, Vương quốc Campuchia. Ấp có 290 hộ, gần 1.100 người, trong đó khoảng 50% số dân là đồng bào S’tiêng. Bí thư Chi bộ ấp Lê Tiến Long cho biết, trước đây, do địa bàn rộng, người dân sinh sống thưa thớt, đường đi khó khăn, trình độ người dân còn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư, qua lại biên giới trái pháp luật. Từ ngày có Thượng úy Phạm Văn Hải, đảng viên Đồn biên phòng Lộc Thiện về tăng cường, các cuộc họp ở khu dân cư đã được triển khai đều đặn, thời gian các cuộc họp được tận dụng tối đa để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất. Nhờ đó, hệ thống chính trị được củng cố, diện mạo nông thôn của ấp ngày càng khởi sắc.

Già làng Điểu Nắng ở sóc Ông Nắng, ấp Vườn Bưởi cho biết: Nhờ các chú bộ đội tuyên truyền, vận động tốt, người dân trong sóc không còn nghe theo kẻ xấu tiếp tay cho buôn lậu, mọi người làm việc đúng pháp luật, tích cực bảo vệ biên giới, tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, đời sống của bà con được nâng cao, các hộ đã mua tivi, xe máy, trẻ con trong sóc đều được đến trường.

Để chủ trương đưa đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp các xã biên giới đạt hiệu quả hơn nữa, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu các đồn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã biên giới nắm chắc kết quả hoạt động của chi bộ thôn, ấp để giới thiệu đảng viên đủ năng lực cùng tham gia sinh hoạt. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình tham gia sinh hoạt của các đảng viên để rút kinh nghiệm nhằm củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Từng bước góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp đồng bào làm giàu trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Xuân Túc

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này