Phú Riềng hợp nhất trường học ở những nơi có điều kiện

06:20 AM - 24/04/2019

BP - Đầu năm học 2018-2019, huyện Phú Riềng thí điểm hợp nhất 6 trường để thành lập 3 trường. Đó là, hợp nhất Trường tiểu học (TH) Long Hưng A với Trường TH Long Hưng thành Trường TH Long Hưng; hợp nhất Trường TH Phú Trung với Trường THCS Trần Quốc Toản thành Trường TH&THCS Phú Trung; hợp nhất Trường mẫu giáo Phú Riềng A với Trường mầm non Phú Riềng B thành Trường mầm non Phú Riềng. Việc hợp nhất được thực hiện ở các trường có điều kiện thuận lợi như số lớp, lượng học sinh ít, gần nhau, đặc biệt vẫn giữ nguyên trạng về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu quả nên nhận được sự đồng thuận cao.

Sáp nhập là hợp lý

Xã Phú Trung có dân số ít, vì thế lượng học sinh trong độ tuổi đi học không nhiều. Thầy Lại Minh Kha, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phú Trung cho biết: Xã có 7 thôn thì Phú Bình giáp ranh xã Đồng Tâm (Đồng Phú), 2 thôn Phú Nghĩa, Phú Tín giáp ranh xã Nghĩa Trung (Bù Đăng). Vì thế, học sinh THCS 3/7 thôn học ở các xã giáp ranh, số còn lại theo học ở trường nên số lượng học sinh hằng năm rất ít, trên dưới 200 em. Tương tự, học sinh bậc TH dù không đi học ở trường ngoài nhưng toàn xã hằng năm chỉ trên dưới 350 em.

Các cháu Trường mầm non Phú Riềng tham gia trò chơi vận động

Trước hợp nhất, Trường TH Phú Trung có 323 học sinh/16 lớp, học tại 3 điểm; Trường THCS Trần Quốc Toản có 194 học sinh/8 lớp. Sau hợp nhất, toàn trường chỉ có 517 học sinh/24 lớp. Ngoài số lượng học sinh ít, khi hợp nhất có rất nhiều điểm thuận lợi như cả 2 trường chỉ cách nhau con đường khoảng 8m, vì thế mọi hoạt động, qua lại giữa hai bên rất thuận tiện. Mặt khác, sau hợp nhất, đội ngũ quản lý, giáo viên, điểm trường của học sinh vẫn giữ nguyên không bị xáo trộn, thay đổi nên mọi hoạt động đi vào nền nếp ngay từ những ngày đầu. Ban giám hiệu Trường TH Phú Trung chỉ có 2 hiệu phó, vì hiệu trưởng đã nghỉ hưu, còn Trường THCS Trần Quốc Toản gồm 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó, khi hợp nhất huyện ưu tiên giữ nguyên Ban giám hiệu của cả 2 trường 4 người, gồm 1 trưởng, 3 phó. Trường THCS Trần Quốc Toản rộng, cơ sở vật chất khang trang hơn nên được chọn làm điểm chính, Trường TH Phú Trung là cơ sở 2. Do 2 cơ sở ở đối diện nhau nên vào tiết chào cờ đầu tuần, họp hội đồng sư phạm và các hoạt động khác, toàn trường tập trung tại điểm chính, không ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của giáo viên, học sinh. Bộ máy hành chính từ 15 giảm còn 6 người, do nhiều chức danh phải kiêm nhiệm nên công việc có phần vất vả hơn. Hợp nhất được thực hiện với nhiều điểm thuận lợi nên chất lượng giáo dục duy trì ổn định và từng bước nâng cao. Năm học 2018-2019, trường có 4 học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, so với năm học trước tăng 2 em giỏi cấp huyện, 1 em giỏi cấp tỉnh.

Đối với hợp nhất Trường mẫu giáo Phú Riềng A với Trường mầm non Phú Riềng B thành Trường mầm non Phú Riềng cũng có nhiều điều kiện thuận lợi. Cô Vũ Ngọc Ánh, Hiệu trưởng cho biết: Trường mầm non Phú Riềng B có 552 cháu/17 nhóm, lớp; Mẫu giáo Phú Riềng A có 176 cháu/6 nhóm, lớp; 2 trường cách nhau 1km. Trước hợp nhất, Trường mẫu giáo Phú Riềng A khuyết 1 hiệu trưởng do đã nghỉ hưu, vì vậy khi hợp nhất huyện ưu tiên giữ nguyên Ban giám hiệu của cả 2 trường, gồm 1 trưởng, 3 phó. Việc hợp nhất làm tinh gọn bộ máy hành chính, mọi hoạt động ở điểm chính và cơ sở 2 vẫn giữ nguyên như cũ không xáo trộn. Đầu năm học 2018-2019, hợp nhất Trường TH Long Hưng với Trường TH Long Hưng A thành Trường TH Long Hưng, Ban giám hiệu giữ nguyên 4 người, do Trường TH Long Hưng khuyết 1 hiệu trưởng.

Giảm 9 trường, 16 điểm lẻ

Ngoài 6 trường đã hợp nhất, tại xã Bình Sơn, huyện đang thực hiện hợp nhất Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai với Trường THCS Bình Sơn thành Trường TH&THCS Bình Sơn. Năm 2019, tại xã Long Tân, hợp nhất Trường TH Long Tân với Trường TH Lê Hoàn thành Trường TH Long Tân. Năm 2020, tại xã Long Bình sẽ hợp nhất Trường mẫu giáo Long Bình với Trường mẫu giáo Tuổi Thơ thành Trường mẫu giáo Long Bình; tại xã Long Hà, hợp nhất Trường TH Long Hà B và Trường TH Long Hà C thành Trường TH Long Hà. Năm 2021, cũng tại xã Long Hà, hợp nhất Trường mẫu giáo Vành Khuyên với Trường mẫu giáo Long Hà thành Trường mẫu giáo Long Hà; tại xã Phước Tân, hợp nhất Trường TH Chu Văn An với Trường TH&THCS Trần Phú thành Trường TH&THCS Trần Phú.

Sau khi hợp nhất và sắp xếp, toàn huyện từ 42 giảm còn 33 trường, tức giảm 9 trường (3 trường mầm non và 6 TH). Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống giao thông, trong năm 2018, toàn huyện đã sáp nhập 5 điểm lẻ về điểm chính, năm 2019 sáp nhập 6 điểm lẻ, năm 2020 sáp nhập 5 điểm lẻ. Sau khi sáp nhập, toàn huyện từ 61 điểm lẻ giảm còn 45, tức giảm 16 điểm (mầm non 8 điểm, TH 8 điểm).

Tinh gọn bộ máy

Sau khi hợp nhất, sắp xếp lại các trường học, đồng thời thực hiện chủ trương cắt giảm 50% viên chức hành chính, 100% hợp đồng 68 theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và tinh giản biên chế theo quy định (2,5%/năm), toàn huyện dôi dư 108 viên chức hành chính, 223 hợp đồng 68, 7 hiệu trưởng và 13 hiệu phó. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí như chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định, kết quả đánh giá cán bộ 3 năm liên tục... để xem xét cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo đối với hiệu trưởng, hiệu phó. Đồng thời, vận động về hưu trước tuổi đối với một số hiệu trưởng, hiệu phó đã lớn tuổi để điều tiết, bố trí lại cho phù hợp; tiến hành điều động, bố trí, sắp xếp số cán bộ quản lý các trường hợp nhất... Hằng năm, căn cứ việc sắp xếp các điểm trường, số giáo viên nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác... và quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ cắt giảm và điều tiết biên chế giáo viên giữa các trường trong toàn huyện cho phù hợp với số lớp, số học sinh; đồng thời vận động giáo viên đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Thực hiện chủ trương rà soát lại các viên chức hành chính hiện có tại các trường học để sắp xếp theo hướng giao thêm nhiệm vụ cho các chức danh còn lại.

Năm 2018, ngành giáo dục huyện giảm 50% tổng chức danh hành chính theo phương án: Cắt giảm 41 nhân viên y tế tại các trường TH, THCS do trạm y tế các xã đảm nhiệm; cắt giảm 31 chức danh văn thư, thủ quỹ tại tất cả bậc học do bố trí kế toán kiêm nhiệm; bố trí 36 biên chế công tác phổ cập, phụ trách học tập cộng đồng, thư viện, thiết bị, thí nghiệm, công nghệ thông tin sang làm nhiệm vụ giảng dạy thay cho số giáo viên nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác... có trình độ chuyên môn phù hợp theo quy định. Bố trí các viên chức hành chính sau sắp xếp theo phương án: Khối mầm non bố trí mỗi trường 1 chức danh hành chính tổng hợp; đối với tất cả bậc học, tiếp tục bố trí mỗi trường 1 kế toán đảm nhiệm chung công tác hành chính - văn phòng. Đối với khối TH, THCS, tiếp tục bố trí mỗi trường 1 chức danh đảm nhiệm công tác thư viện - thiết bị có trình độ chuyên môn phù hợp, trường hợp có nhiều điểm lẻ, quy mô lớn có thể 2 chức danh; sắp xếp lại chức danh phổ cập giáo dục, thư ký trung tâm học tập cộng đồng theo hướng mỗi xã bố trí 1 chức danh.

Đến năm 2020, toàn huyện giảm 100% hợp đồng 68, trong đó năm 2018 giảm 66, năm 2019 giảm 70, năm 2020 giảm 87. Hằng năm, sau khi cắt giảm, căn cứ định mức đang thực hiện, UBND huyện sẽ tính toán, bố trí kinh phí cho các đơn vị theo hình thức khoán công việc. Sau khi sắp xếp, biên chế sự nghiệp giáo dục còn 1.403 chỉ tiêu, trong đó 1.226 giáo viên, 79 viên chức hành chính, 33 hiệu trưởng, 65 hiệu phó. Giảm 108 viên chức hành chính, 223 hợp đồng 68, 7 hiệu trưởng, 13 hiệu phó. Tổng giảm 117 biên chế so với định mức UBND tỉnh giao trong năm học 2017-2018.

Vũ Thuyên

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này