CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2019-2024

Dấu ấn một nhiệm kỳ

09:35 AM - 18/07/2019

BP - Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế, triển khai thực hiện thắng lợi 5 chương trình hành động do Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII đề ra. Kết quả đó đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác mặt trận trong thời gian tới.

Trước thềm đại hội nhiệm kỳ mới, phóng viên Báo Bình Phước phỏng vấn Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương về những vấn đề này.

PV: Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động đã có những tác động nổi bật nào đến sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, thưa bà?

Lã Thị Thu Hương: Một trong những tác động nổi bật của các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ đối với kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh thời gian qua là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó đã tập trung được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động được nhiều nguồn lực vật chất, tinh thần để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua cuộc vận động, nhân dân đoàn kết gắn bó giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. MTTQ các cấp đã hướng về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hiệu quả các nguồn lực lao động, đất đai, tiền vốn, kinh nghiệm, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, hỗ trợ vay vốn ủy thác... để phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo nghị quyết của cấp ủy đề ra. Thông qua cuộc vận động đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) hằng năm của tỉnh đạt khá; bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 6,84%; đặc biệt năm 2018 đạt 7,63%. Năm 2018 thu ngân sách 8.276 tỷ đồng, thu nhập bình quân 57,28 triệu đồng/người.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN, MTTQ tỉnh, huyện bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở thôn 2, xã Thống Nhất (Bù Đăng) - Ảnh: Trọng Phước

Nhân dân góp công, góp của, hiến đất, chặt bỏ hoa màu, cây cối và dỡ bỏ các công trình... để cùng chính quyền cơ sở thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. MTTQ các cấp vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã phát huy quyền làm chủ của người dân ở cơ sở theo hướng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, góp phần phát huy dân chủ xã hội, xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

PV: Trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, bà cho biết những hoạt động nổi bật nhiệm kỳ qua?

Lã Thị Thu Hương: Dấu ấn đậm nét trước hết đó là việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, MTTQ các cấp huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân. Điển hình như: Thông qua chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 108 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 2.257 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Vận động nhân dân trên 73 tỷ đồng, 241 ngàn cây - con giống các loại, giúp hơn 30 ngàn lượt hộ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 3,55%. Vận động nhân dân đóng góp 216 tỷ 12 triệu đồng, 64.204 ngàn ngày công lao động sửa chữa, làm mới 1.340km đường giao thông nông thôn, kéo 142km điện sinh hoạt, xây dựng và sửa chữa 2.457 cầu, cống... Phối hợp bộ đội biên phòng vận động xây dựng 779 nhà đại đoàn kết, trị giá trên 32 tỷ đồng; hỗ trợ 41 con bò giống giúp ổn định phát triển kinh tế cho bà con vùng biên giới. Ngoài ra, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 5 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 182 nhà tình nghĩa, tặng 651 sổ tiết kiệm, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm sóc gia đình chính sách có cuộc sống ổn định.

Đoàn giám sát UBMTTQVN tỉnh làm việc với huyện Chơn Thành về thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện - Ảnh: Trọng Phước

Thứ hai là phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 845-QĐ/TU về đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” và Quyết định số 780-QĐ/TU ngày 13-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân. Qua đó đã tổ chức 98 hội nghị góp ý xây dựng đảng và 216 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân theo quy định.

MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức 396 cuộc giám sát với một số nội dung quan trọng như giám sát thi hành án treo; chính sách đối với người có công; trách nhiệm của chủ tịch UBND xã trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; thu học phí... Tổ chức phản biện xã hội 103 văn bản dự thảo, với một số chính sách quan trọng như: dự thảo nghị quyết về quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước; dự thảo đề án quy hoạch khu thương mại, dịch vụ và khu dân cư phía Tây Bắc hồ Suối Cam (Đồng Xoài)... Nhiều nội dung phản biện xã hội được dư luận đánh giá cao. Các kiến nghị sau giám sát được tiếp thu và phản hồi.

Thực hiện tốt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Ngoài ra, từ năm 2014-2019, MTTQ các cấp tổ chức 765 hội nghị góp ý đối với 929 văn bản dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, qua đó góp phần làm cho các chủ trương, chính sách, pháp luật khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, sát thực tiễn, có tính thực thi cao và tạo được đồng thuận trong nhân dân.

PV: Bà có thể cho biết MTTQ các cấp đã làm thế nào để đạt được những kết quả đó và rút ra kinh nghiệm gì?

Lã Thị Thu Hương: Đạt được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự kiểm tra, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các cấp; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, khả năng chọn việc, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm của mặt trận các cấp; đặc biệt là sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Từ thực tiễn công tác nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện, kịp thời của các cấp ủy đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thành công của công tác mặt trận.

Thứ hai, mọi hoạt động của mặt trận phải hướng tới đáp ứng nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của nhân dân, là nơi lắng nghe, tập hợp và kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; thực sự là một tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, hoạt động của mặt trận phải đa dạng, linh hoạt, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ địa bàn và đối tượng; kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát triển các nhân tố điển hình.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với chính quyền; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong chủ trì hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp cho công tác mặt trận.

Thứ năm, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ mặt trận là nhân tố có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của mặt trận.

PV: Phát huy những kết quả đạt được, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024  UBMTTQVN tỉnh đề ra những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa bà?

Lã Thị Thu Hương: Nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQVN tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQVN trên cơ sở bám sát các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQVN.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế, xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Trần Phương (thực hiện)

Xem thêm: Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này