Phú Riềng cơ bản hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị

06:10 AM - 26/04/2019

BP - Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy các cấp, đến nay Huyện ủy Phú Riềng đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Chủ động triển khai thực hiện

Ông Bùi Quốc Minh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Riềng cho biết: Là một trong 3 huyện điểm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong Đảng bộ. Thành lập Ban chỉ đạo, triển khai xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương.

Lễ công bố quyết định thành lập các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Riềng

Trên cơ sở Quyết định số 1016-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về những nội dung thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy đối với Huyện ủy Phú Riềng”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện để triển khai thực hiện. Đồng thời cho chủ trương phê duyệt đề án cấp xã và ngành giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy, những khó khăn trước đây như thiếu cán bộ đã trở thành thuận lợi cơ bản của địa phương trong sắp xếp bố trí cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Kết quả đạt được

Đến nay, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện đề án, huyện Phú Riềng đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của đề án như: Thành lập Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Phòng Nội vụ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thành lập Phòng Văn hóa - Thông tin trên cơ sở sáp nhập Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; thành lập Trung tâm Y tế trên cơ sở sáp nhập Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Y tế; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật và Trạm Chăn nuôi - Thú y; thành lập Khối vận huyện gồm Ban Dân vận, UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

 Huyện ủy cũng đã hoàn thành việc nhất thể hóa các chức danh: Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh thanh tra huyện; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện đồng thời làm Trưởng khối vận; Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Phó khối vận. Đồng thời, qua triển khai đề án, đã sắp xếp, bố trí cấp phó phù hợp, không vượt số lượng theo quy định tại Quyết định số 1016-QĐ/TU của Tỉnh ủy.

 Đối với đề án sắp xếp hệ thống chính trị cấp xã, ông Bùi Quốc Minh cho biết thêm: Hiện có 2/10 xã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy xã đồng thời là chủ tịch UBND xã (Long Bình, Bù Nho), 3/10 xã bí thư cấp ủy xã kiêm chủ tịch HĐND xã (Phú Trung, Long Tân, Bình Sơn) và 7/10 xã phó bí thư cấp ủy xã kiêm chủ tịch HĐND xã (Phú Riềng, Bù Nho, Long Bình, Long Hưng, Phước Tân, Bình Tân, Long Hà). Giảm 33% người hoạt động không chuyên trách (73 người) và 100% công chức dự bị cấp xã (10 người).

 Đối với thôn, ấp, trên cơ sở đề án đã được phê duyệt, đến nay các thôn đã hoàn thành việc thực hiện giảm 21 người còn 7 người đảm nhận các chức danh ở 1 thôn. Cụ thể, giảm được 1.151 người (từ 1.774 người còn 623 người). Đồng thời, đang triển khai, tiến hành sắp xếp, sáp nhập thôn giai đoạn 2018-2021 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 1-11-2018 của UBND huyện.

Đối với ngành giáo dục, thành lập Trường tiểu học (TH) Long Hưng trên cơ sở sáp nhập 2 trường TH Long Hưng A và TH Long Hưng; thành lập Trường TH&THCS Phú Trung trên cơ sở sáp nhập TH Phú Trung và THCS Trần Quốc Toản; thành lập Trường mẫu giáo Phú Riềng trên cơ sở sáp nhập Mẫu giáo Phú Riềng A và Mẫu giáo Phú Riềng B. Trong năm 2018 đã giảm được 2,5% biên chế (tương đương 37 người), giảm 35% hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (66 người) và 50% nhân viên chuyên trách (105 người).

Song song với việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng cho chủ trương kiện toàn cơ sở đảng cho phù hợp như chuyển giao 1 chi bộ, giải thể 10 chi bộ để thành lập 7 chi bộ. Đồng thời chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn thanh niên huyện củng cố, kiện toàn các cơ sở phù hợp tình hình thực tế.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Lân cho biết: Việc triển khai thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị bước đầu đạt hiệu quả. Huyện đã giảm 3 tổ chức cơ sở đảng, 2 cơ quan hành chính, 8 đơn vị sự nghiệp, 7 chức danh lãnh đạo cấp huyện và giảm biên chế, cán bộ không chuyên trách, hợp đồng 68 theo đúng lộ trình đề ra. Phương hướng từ nay đến năm 2020: Đối với xã tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND đối với 2 xã và giảm 50% số người hoạt động không chuyên trách theo quy định. Đối với ngành giáo dục: Tiến hành sáp nhập để giảm 6 trường, đầu tư cơ sở vật chất để giảm 15 điểm lẻ; giảm 100% hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Đề xuất kiến nghị từ cơ sở

Từ thực tiễn công tác đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng cho rằng: Để việc triển khai thành công đề án cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trong đổi mới, sắp xếp và quản lý bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ. Xem xét bố trí, cơ cấu lại cán bộ phù hợp trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và nguồn quy hoạch. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của từng ngành, cơ quan trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện. Có chính sách, cơ chế phù hợp, đúng quy định đặc biệt đối với những cán bộ chịu ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế. 

Đức Hiến

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này