Gặp mặt và đối thoại trí thức: Nhiều vấn đề đang được xã hội quan tâm

06:20 AM - 25/06/2019

BP - Theo thường niên, Tỉnh ủy tổ chức gặp gỡ, đối thoại và tuyên dương trí thức. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và cũng là dịp lãnh đạo tỉnh ghi nhận những ý kiến hiến kế cho hoạt động lãnh đạo, điều hành chung. Tại buổi gặp gỡ, đối thoại và tuyên dương diễn ra ngày 21-6, trí thức đã gửi đến lãnh đạo tỉnh 7 nhóm vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Sử dụng cán bộ trên tinh thần “việc đi tìm người”

Đó là nhóm ý kiến thứ 3 về chính sách thu hút nguồn nhân lực và sử dụng cán bộ được tổng hợp báo cáo tại buổi đối thoại với trí thức, cũng là ý kiến của đại biểu Lưu Quang Huy, công tác tại Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng đang đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý, điều hành công việc nhà nước đang diễn ra mạnh mẽ. Do đó, để phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới thì vấn đề xây dựng và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, lựa chọn con người là vấn đề then chốt. Vì vậy, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quán triệt, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trên tinh thần “việc đi tìm người”; bố trí sử dụng người thực sự tài, đức phù hợp với yêu cầu công việc. Theo đại biểu Lưu Quang Huy, hằng năm Sở Nội vụ cần công khai trên môi trường mạng những vị trí việc làm cần thu hút đối với trí thức.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị và phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Quản lý cán bộ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ.

Quản lý chặt chẽ các dự án phân lô bán nền

Đại biểu Nguyễn Viết Đợi, Huyện đoàn Hớn Quản cho biết: Hiện nay, trên địa bàn Hớn Quản, Chơn Thành, Bình Long và Đồng Xoài đang “nóng” vấn đề phân lô tách thửa. Điều này đang phá vỡ cấu trúc quy hoạch đất đai trong tương lai. Đề nghị Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo UBND tỉnh trong việc quản lý đất đai; HĐND có nghị quyết giám sát chuyên đề đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý đất đai; các cơ quan báo chí cần vào cuộc làm rõ hơn đối với những dự án bất động sản, đặc biệt trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.

Đại biểu Uông Thị Lê Na, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước phát biểu tại buổi gặp mặt, đối thoại trí thức năm 2019Đại biểu Uông Thị Lê Na, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước phát biểu tại buổi gặp mặt, đối thoại trí thức năm 2019

Đại biểu Lưu Quang Huy, Công an tỉnh nêu ý kiến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân đang gặp khó. Vì hạn mức giao hằng năm có giới hạn nhưng lại rơi vào các dự án phân lô bán nền, trong khi người dân thực sự có nhu cầu lại không được làm. Bên cạnh đó, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần làm tốt công tác truyền thông đối với các dự án trên địa bàn để nhân dân được thông tin đầy đủ. Có như vậy mới tranh thủ được sự ủng hộ của người dân.  Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạo hành lang pháp lý cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với vấn đề này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ có văn bản trả lời. Tại buổi gặp mặt, đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết đã phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu UBND tỉnh từ ngày 1-5-2019 không tiếp nhận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư dưới 5 ha, vì đây thực chất là dự án phân lô bán nền. Hệ lụy việc này dẫn đến phá vỡ cấu trúc xây dựng và hình thành các khu nhà ổ chuột trong tương lai.

PCI chưa có đột phá

Năm 2018, điểm số bình quân PCI của Bình Phước đã tăng được 3,32 điểm (từ 56,70 lên 60,02 điểm), tăng 1 bậc so với năm 2017, xếp hạng 61/63 tỉnh, thành. Qua báo cáo năm 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy: So với năm 2017, trong 10 chỉ số thành phần, Bình Phước có 6 chỉ số tăng điểm và 4 chỉ số giảm. Những chỉ số giảm điểm đề nghị lãnh đạo tỉnh, ban chỉ đạo PCI của tỉnh phải chỉ ra chính xác nguyên nhân và quy trách nhiệm cụ thể, rõ ràng thuộc về cơ quan, đơn vị, bộ phận và cá nhân nào.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Võ Sá trả lời: Chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần, mỗi chỉ số thành phần bao gồm nhiều chỉ tiêu liên quan đến nhiều sở, ngành và UBND các cấp. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, từng thành viên tổ công tác PCI đã thẳng thắn nhìn nhận và chịu trách nhiệm đến các chỉ tiêu liên quan. Hiện nay, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã tổng hợp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; trong đó nêu rõ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị liên quan đến các chỉ số bị sụt giảm so với năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI năm 2019 và các năm tiếp theo. Dự thảo báo cáo sẽ được thông qua tại hội nghị công khai cải cách thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số PCI (dự kiến diễn ra cuối tháng 6-2019) để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đội ngũ trí thức cùng tham dự, có ý kiến.

Tạo điều kiện cho giảng viên nghiên cứu khoa học

Đó là ý kiến của tiến sĩ Uông Thị Lê Na, giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước. Theo tiến sĩ Lê Na, giảng dạy là điều kiện cần, nghiên cứu khoa học là điều kiện đủ. Song hiện nay, giảng viên ở Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước chỉ mới có điều kiện cần. Những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường bị bỏ ngỏ. Bạo lực học đường đang là vấn đề nóng đối với xã hội và những kỹ năng mềm cho sinh viên trường sư phạm cũng hết sức cần thiết nghiên cứu nhằm tìm ra thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, đặc biệt là giải pháp để phòng tránh. Nếu không có hoạt động nghiên cứu khoa học thì sẽ lãng phí chất xám.

Đại diện Sở Khoa học - Công nghệ cho biết: Những năm qua, Hội đồng Khoa học - Công nghệ có nhận được các đề xuất của Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước nhưng không đưa vào định hướng hằng năm vì đối với lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn thì đi sâu vào những vấn đề nghiên cứu cơ sở lý luận phục vụ hoạch định cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Trong lĩnh vực giáo dục tập trung vào các nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, biên soạn giáo trình, chương trình giảng dạy. Đối với đề xuất của trường, sở đã tham mưu Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh bàn bạc thảo luận. Tuy nhiên đây không phải là lĩnh vực ưu tiên trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, nếu các đề tài của trường vẫn tiếp tục đề xuất, sở sẽ tham mưu nếu không được đưa vào đề tài cấp tỉnh thì chuyển hướng sang nghiên cứu đề tài cấp cơ sở.

Ngoài những vấn đề nêu trên, đội ngũ trí thức của tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo cấp huyện quan tâm cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp, quy rõ trách nhiệm và xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ. Vấn đề công viên văn hóa tỉnh cũng được kiến nghị đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nơi hưởng thụ văn hóa tinh thần.

Hồng Cúc

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này