MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Đảng Cộng sản Việt Nam - 88 năm đồng hành với dân tộc

07:42 AM - 15/02/2018

BP - Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đã có biết bao mùa xuân trôi qua, nhưng một mùa xuân thật sự, một mùa xuân khởi đầu và đặt nền móng cho độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người Việt Nam chúng ta hôm nay lại chính là mùa xuân năm Canh Ngọ 1930 - mùa xuân thành lập Đảng.

Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc, của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp nước và bán nước. Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nước ta bị thực dân Pháp xâm lược, đô hộ, nhân dân phải sống vô cùng cực khổ trong cảnh nước mất, nhà tan. Đáp ứng khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, khi đó đã có nhiều cuộc vận động, phong trào, khởi nghĩa nổi lên do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhưng đều lâm vào bế tắc và thất bại. Chỉ đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp, tổ chức đấu tranh phù hợp, đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Công nhân Nông trường Thuận Phú, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đông Nam bộ - Ảnh: Sỹ Hòa

Khi Đảng ta chưa ra đời, cả dân tộc còn chìm trong những đêm dài nô lệ và yêu nước lại trở thành một “tội” lớn của người Việt Nam thời đó. Nhưng từ khi có Đảng tổ chức, lãnh đạo, cả dân tộc như “bừng nắng hạ” và mỗi người Việt Nam như có một “mặt trời chân lý chói qua tim”. Cũng chính mặt trời ấy đã xua tan những bóng đêm dài nô lệ và mang lại độc lập, tự do cho cả dân tộc và cho mỗi người dân. Chúng ta tự hào có Đảng quang vinh, một Đảng tuy mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa thành công và lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - một nhà nước công nông của dân, do dân và vì dân đầu tiên ở Đông Nam Á. 15 năm tuổi (1930-1945), Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, với 3 cao trào cách mạng lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945).

Khi thời cơ đến, Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và phong kiến. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền trong toàn quốc.

Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một thử thách mới, phải đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên với quyết tâm thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đánh giá ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.

Trải qua 21 năm (1954-1975) chiến đấu kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ở miền Bắc. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng viết: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, Đảng bộ và quân dân Bình Phước cũng đã viết nên những trang sử oai hùng. Bắt đầu từ phong trào đấu tranh tự phát của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng Phước Long, Bù Đăng, Bình Long, Bù Đốp và Lộc Ninh do Nơ Trang Long lãnh đạo chống lại ách áp bức đô hộ của bọn thực dân và phong kiến tay sai. Tiếp đến là dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Phú Riềng Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên ở Đông Nam bộ, phong trào đấu tranh của công nhân cao su trong các đồn điền cũng như của các tầng lớp nhân dân không những đã chuyển từ tự phát sang tự giác, mà còn liên tục nổ ra ở khắp nơi trong tỉnh.

Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trên quê hương Bình Phước có biết bao địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc với chiến công lẫy lừng, như: Phú Riềng Đỏ, Đồng Xoài rực lửa chiến công, Phước Long oai hùng, Bình Long “mùa hè đỏ lửa”, Lộc Ninh thủ đô Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam... Đặc biệt là với chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975, quân và dân Bình Phước đã làm nên một kỳ tích mang tầm chiến lược trong chiến tranh chống Mỹ. Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất và mốc son ấy có điểm xuất phát từ chiến thắng Phước Long, ngày 6-1. 

“Trong đấu tranh, người miền Đông anh dũng, trong lao động người lại cũng anh hùng”, tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương, trong suốt 21 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Đặc biệt là trong năm 2017, Đảng bộ, quân và nhân dân Bình Phước đã từng bước vượt qua để đạt được những thành tích đáng khích lệ. Tình hình sản xuất trong các lĩnh vực đều đạt và vượt cao so với chỉ tiêu. Đặc biệt, số thu ngân sách đã vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, về trước kế hoạch 3 năm. Các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Chính sách xã hội được các cấp, ngành quan tâm thực hiện; công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện hiệu quả. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn định; công tác nội chính tiếp tục được củng cố, công tác đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Vai trò của MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp tiếp tục được phát huy...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ sớm sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Bởi, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới tổ chức và lãnh đạo thành công mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và đó là một thực tiễn lịch sử không ai có thể phủ nhận được.

Thanh Hải

Xem thêm: Báo xuân Mậu Tuất 2018

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này