Mặt trận không tiếng súng - Bài cuối

06:27 AM - 13/09/2019

BP - “Diễn biến hòa bình” là chiến lược thâm độc không chỉ của chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động mà còn của cả chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan và chủ nghĩa bá quyền đối với cách mạng nước ta. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hoặc phải lệ thuộc hoàn toàn và trở thành “chư hầu” của chủ nghĩa bá quyền, dân tộc cực đoan để chúng nô dịch nhân dân theo kiểu mới. Để thực hiện âm mưu thâm độc này, chúng lợi dụng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để thực hiện một mặt trận phá hoại, chống Đảng Cộng sản và thành quả cách mạng của nhân dân ta.

KHÔNG LƠ LÀ, MẤT CẢNH GIÁC

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” thì công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Vì vậy, với Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và nghị quyết Đại hội Đảng qua các thời kỳ cho thấy, đây là cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go và quyết liệt.

Dã tâm của thế lực thù địch

Trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ - một dân tộc sau gần 100 năm nô lệ, bị nạn đói hoành hành đã đứng lên làm cuộc cách mạng giành chính quyền “long trời lở đất”. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước với nhiều thành tựu đáng tự hào, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Vì mất cảnh giác nên Vàng Seo Vu (bìa phải), trú xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng bị các thế lực thù địch kích động chống phá Nhà nước qua mạng xã hội - Ảnh: Anh Thắng

Tuy vậy, các thế lực thù địch lại không từ bỏ dã tâm phá hoại công cuộc xây dựng đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nên càng tăng cường thực hiện những thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng đặc biệt tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo, thêu dệt các sự kiện nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi nhận thức dẫn tới thay đổi về chế độ chính trị ở nước ta. Chúng ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng tìm mọi cách để thế giới coi Bác là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng viện dẫn sự phát triển của Hàn Quốc để phủ nhận công cuộc thống nhất đất nước của cha ông ta. Chúng lợi dụng các sự cố hàng hải trên biển Đông để vu cáo chính sách của Đảng và chủ trương của Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại. Chúng lấy những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và lợi dụng các vụ án tham nhũng để bôi nhọ hình ảnh đất nước, hòng làm lu mờ uy tín của Đảng. Chúng dựng lại những thây ma bán nước như Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống..., chế độ ngụy quân, ngụy quyền để phủ nhận lịch sử... Đồng thời, chúng lợi dụng mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phim ảnh khiêu dâm... kích động lối sống hưởng thụ theo hệ tư tưởng dân chủ tư sản... Ngoài ra, chúng lập hàng ngàn trang web, blog, hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt; mời gọi du học sinh, người lao động xuất khẩu tham gia các hội thảo, tọa đàm để truyền bá lối sống hưởng thụ và tư tưởng phản động, đối nghịch với nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Đây chính là những liều độc dược hết sức nguy hiểm của kẻ thù, nếu cán bộ, đảng viên và nhân dân mất cảnh giác sẽ rơi vào sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này. Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều luật như: Luật An ninh mạng 2018, Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012... làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số tài khoản facebook đăng thông tin xấu, độc. 6 tháng đầu năm 2019, lợi dụng bệnh dịch tả heo châu Phi, giá nông sản xuống thấp..., nhiều tài khoản facebook đã kêu gọi tẩy chay thịt heo gây tâm lý lo ngại trong nhân dân. Đồng thời nhiều tài khoản facebook kêu gọi phản đối trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh như Tân Lập, Đồng Xoài - Phước Long, Bình Long... gây ra sự hoài nghi trong nhân dân về chính sách thu hút đầu tư công của tỉnh. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều tài khoản đăng thông tin xấu, tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xuyên tạc về các vụ cháy ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành; án mạng ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú; ném bom xăng ở huyện Lộc Ninh... gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng đã đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc nêu trên. Nhiều nhân tố mới trong lao động sản xuất, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác, xây dựng nông thôn mới, “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”... đã được nhiều người dân trong tỉnh chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình, với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Kiên quyết đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nên những năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước không xảy ra sự cố nào như các tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta lơ là, mất cảnh giác. Ngược lại, các cấp, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh luôn xem công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân là việc làm thường xuyên, liên tục. Đặc biệt là định hướng việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật; không đăng tải, chia sẻ các clip, bài viết có nội dung xấu, độc hại, phản động.

Thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày nay rất tinh vi và xảo quyệt. Do vậy, đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động này cần có sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chứ không chỉ riêng cơ quan, đơn vị nào. Việc đoàn kết, nhất trí từ trên xuống dưới sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ của các tầng lớp nhân dân góp phần làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ internet, mạng xã hội, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để giáo dục răn đe kẻ khác. Phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước. Các cơ quan báo chí, truyền thông phải giương cao ngọn cờ lý luận, phê phán quan điểm, tư tưởng sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, nhân rộng điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực, những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước. Các cấp chính quyền cần giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Các ngành chức năng rà soát về năng lực của nhà đầu tư nước ngoài để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, trốn thuế, nợ lương và trốn tránh nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động, không để hình thành “điểm nóng”, biểu tình, đình công tạo cơ hội cho kẻ địch lợi dụng chống phá... Đồng thời, các tỉnh, thành cần tổ chức tổng kết định kỳ về công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” để rút kinh nghiệm và bổ sung yếu tố mới. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tấn Phong

Hay!! 1
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này