Kỷ Niệm Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20-3

Chung tay vun đắp hạnh phúc

09:04 AM - 20/03/2019

BP - Kể từ năm 2014, Liên hợp quốc lấy ngày 20-3 là “Ngày quốc tế hạnh phúc” và Việt Nam là một trong 193 quốc gia ủng hộ tích cực. Thiết thực kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc năm 2019, ngày 21-2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở, phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố cùng thực hiện chủ động và tích cực. Để nêu bật những việc đã làm cùng định hướng tốt hơn vì hạnh phúc cá nhân, gia đình và cộng đồng, chúng tôi đã phỏng vấn lãnh đạo một số cơ quan xung quanh vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

>> Hạnh phúc từ những điều bình dị

Ông Trần Văn Chung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

PV: Chủ đề Ngày quốc tế hạnh phúc năm nay là “Yêu thương và chia sẻ” với mục đích vinh danh những giá trị, ý nghĩa của hạnh phúc trong xã hội. Là đơn vị chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg, ngày 26-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc 20-3 hằng năm”, ông có thể khái quát những kế hoạch, hoạt động cụ thể tại tỉnh để hưởng ứng và thực hiện tốt Ngày quốc tế hạnh phúc thiết thực đi vào đời sống?

Từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bình Phước đã hưởng ứng tích cực với rất nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo hạnh phúc cho nhân dân. Từ đó, chuyển tải khá tích cực thông điệp về hạnh phúc. Thông qua công tác truyền thông, tọa đàm, văn hóa - văn nghệ, thể thao, hoạt động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trẻ em, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thực hiện các chương trình, dự án ở vùng sâu, xa... tỉnh đã tăng cường, nâng cao mức sống cho người dân, có nhiều giải pháp đột phá về kinh tế, quan tâm chăm lo phát triển y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, tạo ra cuộc sống hài hòa, cân bằng như ý nghĩa của thông điệp Ngày quốc tế hạnh phúc.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm hướng tới kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc 20-3-2019

PV: Ngày quốc tế hạnh phúc ở Việt Nam còn xuất phát từ thực tiễn của đất nước, đó là một trong những nhiệm vụ của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Để đáp ứng nhiệm vụ đó, thời gian tới tỉnh cần tập trung những giải pháp và khắc phục hạn chế, khó khăn nào để huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động tích cực nhằm đem lại hạnh phúc cho nhân dân và vì một cộng đồng hạnh phúc, thưa ông?

Thời gian qua, chương trình hành động của các sở, ngành, hội, đoàn thể trong việc thực hiện đề án khá hiệu quả, đặc biệt là công tác truyền thông. Tiêu biểu như các sở: Y tế, GD-ĐT, Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động... Kết quả đạt được thể hiện sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế vẫn còn, đó là không ít người, tổ chức nhận thức sai lầm về hạnh phúc; nhiều nơi, cấp, ngành tổ chức hoạt động cổ động còn mang tính hình thức, chưa thiết thực; nhiều người nghĩ hạnh phúc là điều gì đó xa vời, nhưng thực ra rất gần nếu chúng ta nhận thức đúng. Chính vì thế, các cấp ủy, chính quyền cơ sở, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo cân bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống... để mang lại hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta đã làm tốt nhưng cần tốt hơn nữa, đẩy mạnh truyền thông hạnh phúc ở vùng sâu, xa bằng nhiều kênh thông tin, nhiều hình thức. Đặc biệt là trách nhiệm của các cấp, ngành, khối đoàn thể đẩy mạnh các chương trình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng chất lượng cuộc sống... để mỗi người dân cảm thấy mình hạnh phúc. Khi mỗi người hạnh phúc thì gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội hạnh phúc. Từ đó chỉ số hạnh phúc của tỉnh, của quốc gia sẽ được cải thiện tốt nhất.

Nguyễn Thị Hương Giang, Phó chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

PV: Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều phong trào, hoạt động lồng ghép nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ hưởng ứng Ngày quốc tế hạnh phúc. Bà có thể cho biết một số thông điệp chủ đạo, những cách làm hay mang lại hiệu quả tích cực thời gian qua?

Chủ đề của Ngày quốc tế hạnh phúc năm nay là “Yêu thương và sẻ chia”. Điều này gắn liền với phụ nữ và gia đình. Nếu mỗi phụ nữ đạt được hạnh phúc từ yêu thương và sẻ chia thì sẽ góp phần giúp mỗi gia đình hạnh phúc. Khi gia đình hạnh phúc thì có những tiền đề xây dựng xã hội hạnh phúc hơn. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ, các cấp hội đã hưởng ứng bằng nhiều hoạt động sôi nổi theo 3 nhóm. Thứ nhất, thu hút phụ nữ tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, làm sao để phụ nữ tự giác nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Từ đó, nâng cao năng lực, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Thứ hai, tăng quyền cho phụ nữ, giúp phụ nữ có nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống gia đình; giúp phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, xã hội. Thứ ba, bảo vệ phụ nữ bằng việc can thiệp cụ thể để tự bảo vệ mình, không để xảy ra xâm hại phụ nữ, trẻ em. Các cấp hội làm tốt, giúp phụ nữ hiểu rằng, muốn gia đình hạnh phúc thì phải tích cực chăm lo bản thân tốt, từ đó mới lo được cho gia đình và xã hội tốt hơn.

PV: Thưa bà, để mỗi gia đình là một tổ ấm, mỗi cộng đồng phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; phụ nữ luôn được xem là người giữ ngọn lửa ấm áp, là sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình, trong xã hội. Vậy thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có các giải pháp nào nhằm thực hiện có hiệu quả thông điệp của ngày hạnh phúc trong việc “xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc?

Chúng tôi đang cố gắng triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt phối hợp tăng cường tuyên truyền để cộng đồng có nhận thức tốt hơn về vai trò phụ nữ và những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương và chia sẻ không chỉ qua lời nói mà còn ở hành động thiết thực, cụ thể. Mỗi thành viên trong gia đình cùng gắn trách nhiệm với nhau, vun đắp, chia sẻ để lan tỏa hạnh phúc. Song song đó, hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền các bạn trẻ cần coi trọng giá trị truyền thống tốt đẹp của hôn nhân, gia đình; hạn chế bất hòa, ly hôn trong gia đình trẻ. Năm 2019, chúng tôi đặc biệt quan tâm xây dựng xã hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Gia đình an toàn thì xã hội an toàn và chắc chắn mọi người sẽ hạnh phúc hơn.

Ông Mạc Đình Huấn, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

PV: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch “Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020, tổ chức các hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc 20-3 hằng năm” làm trọng tâm cho hoạt động Ngày quốc tế hạnh phúc. Ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của chương trình cũng như cách làm hay, hiệu quả đạt được của các cấp công đoàn Bình Phước thời gian qua?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Nếu mỗi gia đình hạnh phúc thì xã hội hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc. Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai, tuyên truyền đến công đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức để mỗi người nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc. Hoạt động cụ thể mà Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn thực hiện thời gian qua là thông qua các hội thi, hội diễn văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt công đoàn giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thấy cuộc sống cần có sự chia sẻ, yêu thương và hành động phải cụ thể, thiết thực. Chức năng chính của tổ chức công đoàn là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên nên chúng tôi tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo cho đối tượng hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích đoàn viên thông qua các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi - sáng tạo”... Từ đó khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn hướng tới mục tiêu tạo hạnh phúc cho công đoàn viên.

PV: Ông có thể cho biết vài nét cơ bản về kế hoạch tổ chức Ngày quốc tế hạnh phúc năm nay cũng như những mục tiêu đề ra để hiệu ứng ngày quốc tế hạnh phúc được lan tỏa rộng?

2019 là năm đặc biệt với tổ chức công đoàn khi tổ chức 90 năm Ngày Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc, chúng tôi đã phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Yêu thương và sẻ chia”. Trong chuỗi hoạt động này có tuyên dương những gia đình công nhân văn hóa tiêu biểu và tặng quà gia đình công nhân khó khăn. Chúng tôi lồng ghép nâng cao nhận thức cho đoàn viên, đặc biệt là công nhân hiểu hơn về Ngày quốc tế hạnh phúc. Từ đó, họ yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều hơn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Khi các cấp công đoàn đồng hành, tích cực, chúng tôi tin sẽ có nhiều gia đình công nhân văn hóa hơn nữa và là cơ sở nhân rộng gia đình công nhân hạnh phúc nói riêng, gia đình hạnh phúc nói chung trong toàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn các ông, bà!

Ngọc Tú (thực hiện)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này