CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CAO SU PHÚ RIỀNG (6-9-1978 - 6-9-2018)

Xứng danh truyền thống “Phú Riềng Đỏ” anh hùng

07:57 AM - 06/09/2018

>> Cao su Phú Riềng - 40 năm xây dựng và phát triển

BP - Đảng bộ Công ty cao su Phú Riềng thành lập và tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào tháng 4-1979, chuyển từ Huyện ủy Phước Long về trực thuộc Tỉnh ủy Sông Bé theo Quyết định số 1.141-QĐ/TU ngày 5-8-1991 và trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước sau khi tỉnh Bình Phước tái lập ngày 1-1-1997. Được đổi tên thành Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng theo Quyết định số 1377-QĐ/TU ngày 10-8-2010 của Tỉnh ủy, sau khi công ty chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam đã ghi nhận mảnh đất Phú Riềng là một địa chỉ đỏ với mốc son là sự ra đời của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào ngày 28-10-1929. Phong trào cách mạng kiên cường, anh dũng của trên 5.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đã nổi dậy, đấu tranh chống lại chế độ áp bức của thực dân Pháp, đòi dân sinh, đòi tự do, đòi độc lập. Ngày 28-10 đã trở thành ngày truyền thống của đội ngũ những người công nhân cao su Việt Nam. Phú Riềng Đỏ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống đấu tranh giữ nước, mãi mãi trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Bình Phước nói riêng.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ năm xưa và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, Đảng bộ Công ty cao su Phú Riềng trước đây và Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng sau này luôn nỗ lực phấn đấu, đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ vượt bậc. Ở bất cứ thời điểm nào, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng bộ công ty cũng luôn đề ra chủ trương sát, đúng tình hình thực tế mà trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và chăm lo tốt đời sống người lao động. Trong đó, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; quy chế dân chủ trong cơ sở doanh nghiệp được phát huy ngày càng tốt hơn, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành năng động của bộ máy quản lý các cấp trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết và vai trò đại diện giám sát tham gia quản lý của công đoàn, các tổ chức đoàn thể.

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là giai đoạn từ năm 1990 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Sông Bé trước đây, Tỉnh ủy Bình Phước sau này cùng sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) và sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân các huyện, thị xã: Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Phú Riềng, Phước Long và Tuy Đức (Đắk Nông), Đảng bộ công ty đã thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới, tập trung vào chiến lược đào tạo con người phù hợp với yêu cầu phát triển, phát huy tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) trong toàn công ty. Tùy từng thời điểm, Đảng ủy công ty đều căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ công ty xây dựng các giải pháp thực hiện nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; động viên cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ công ty đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ. Hằng năm đều mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng cấp ủy khác theo tình hình thực tế của công ty. Đồng thời cử cán bộ theo học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng quy hoạch nguồn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy giai đoạn 2015-2020; quy hoạch và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cấp ủy đảng toàn công ty còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 100% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đoàn thể, đoàn viên, hội viên được triển khai học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII cùng các chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và đảng ủy các cấp, có liên hệ cụ thể hóa vào công tác hằng ngày của bản thân.

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Đảng ủy công ty đã xây dựng đề cương kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí Ban Tổng giám đốc công ty; tổ chức hội nghị mở rộng đến các thành viên Ban Tổng giám đốc, bí thư cấp ủy cơ sở... Tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cấp ủy các cấp còn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tập thể, vai trò của bí thư, phó bí thư và từng đồng chí ủy viên ban chấp hành; thực hiện tốt quy chế làm việc để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên như: Tổ chức quán triệt về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên; kiểm tra đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên kèm cặp, giúp đỡ... Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, kịp thời ngăn ngừa sai phạm.

...và gặt hái những “trái ngọt”

Với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch nên mọi chỉ tiêu kế hoạch cũng như kết quả công việc đều được công bố công khai, rộng rãi. Việc bình xét thi đua hằng tháng, đến mọi chế độ, chính sách của người lao động, như bảng lương, bảng giao nhận phân bón, vật tư sản xuất, hàng hóa bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động... đều được niêm yết trên bảng tin tại mỗi tổ sản xuất để người lao động có thể kiểm tra, giám sát việc làm của cấp trên. Từ đó, hạn chế được các sai sót, tiêu cực, tạo dựng lòng tin của công nhân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và cũng là cơ sở để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công ty. Đây còn là động lực giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ của công ty không ngừng lao động, học tập, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học - kỹ thuật vào quy trình trồng, chăm sóc và chế biến mủ cao su.

Từ những chủ trương đúng đắn và bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm kỳ 2010-2015, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng liên tục được xếp vào tốp dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Đảng bộ tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện các tiêu chí sản xuất - kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất - kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, phục vụ dân sinh, góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 10.230 tỷ đồng, tăng 99%; lợi nhuận đạt 3.316 tỷ đồng, tăng 94%; nộp ngân sách nhà nước 1.099 tỷ đồng, tăng 89%... so với nhiệm kỳ trước.

Phát huy thành công đạt được, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, sản lượng khai thác toàn công ty là 59.741 tấn, đạt 50% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Năng suất vườn cây bình quân năm 2016 trên 2,26 tấn/ha, đạt 111,8% so với nghị quyết, năm 2017 là 2,35 tấn/ha, đạt 116,3% so với nghị quyết. Có 12 nông trường đạt năng suất trên 2 tấn/ha, duy trì 11 năm liên tục trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của tập đoàn. Về tiền lương, năm 2016 là 8,4 triệu đồng/người/tháng, đạt 129%; năm 2017 là 9,7 triệu đồng/người/ tháng, đạt 149% và 6 tháng đầu năm 2018 là 7,37 triệu đồng/người/tháng, đạt 113% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được bảo đảm, cấp phát kịp thời đến tay người lao động.

Đến nay, Đảng bộ công ty có 1.160 đảng viên với 20 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó có 183 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 257 đảng viên nữ, 32 đảng viên dân tộc thiểu số. Nhiều năm liền, Đảng bộ được Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hầu hết các vị trí quan trọng trong bộ máy của công ty đều do đảng viên nắm giữ.

Thời gian tới, Đảng bộ công ty tiếp tục phát huy tốt những thành quả đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Hồ Diên Đắc
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này