Cử tri kiến nghị, ngành chức năng trả lời: Vì sao xếp hạng PCI của tỉnh thấp?

06:42 AM - 11/07/2019

BP - Ngày 20-6-2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1697/UBND-TH về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, với nội dung: Đề nghị tỉnh cho biết nguyên nhân xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh thấp và cải cách hành chính còn chậm. Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX diễn ra từ ngày 2 đến 3-7-2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời về vấn đề này như sau:

Nguyên nhân chỉ số PCI của tỉnh thấp

Kết quả PCI của tỉnh năm 2018 mặc dù đã được cải thiện, tăng 1 bậc và tăng 3,32 điểm so với năm 2017, đứng thứ 61/63 tỉnh, thành, ở cuối nhóm trung bình. Tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra (kế hoạch năm 2018 là tăng từ 5-7 bậc). Nguyên nhân đạt thấp là do 2 chỉ số có trọng số cao nhưng lại giảm cả điểm và xếp hạng. Do xếp hạng ở mức thấp đã ảnh hưởng lớn đến kết quả PCI năm 2018. Ngoài ra, 2 chỉ số khác giảm cả điểm và xếp hạng; 1 chỉ số mặc dù tăng điểm số và xếp hạng nhưng vẫn ở mức thấp so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Cụ thể, chỉ số “Gia nhập thị trường” có trọng số 5%, năm 2018 xếp hạng 44, giảm 0,90 điểm và giảm 20 bậc so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do số ngày đăng ký doanh nghiệp (DN) tăng từ 3 lên 5 ngày; số ngày thay đổi đăng ký DN tăng từ 2,5 ngày lên 4 ngày và có tới 25% DN đồng ý nhận định phải chờ cả tháng mới hoàn thành tất cả thủ tục để chính thức hoạt động, trong khi tỷ lệ này của năm 2017 là 12% và có tới 10% DN đồng ý nhận định phải chờ hơn 3 tháng hoàn thành tất cả thủ tục để chính thức hoạt động, trong khi tỷ lệ này của năm 2017 là 3%. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chịu trách nhiệm chính thực hiện chỉ số này. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng phải chịu trách nhiệm về thủ tục đất đai và Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về thủ tục xây dựng bị chậm trễ.

Năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp giảm mạnh. Trong ảnh: ông nhân Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K Vina, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (Chơn Thành) trong giờ làm việc - Ảnh: Hải Châu

Chỉ số “Tính minh bạch” có trọng số 20%, năm 2018 xếp hạng 45, giảm 0,37 điểm và giảm 19 bậc so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do: Tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý còn khó khăn; tỷ lệ DN nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp giảm từ 74% còn 53%; Số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp tăng từ 3 lên 3,5 ngày; Điểm số về độ mở và chất lượng trang web của tỉnh giảm từ 39,5 còn 27,5 điểm. Trách nhiệm này thuộc về giám đốc các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, có trọng số 5%, năm 2018 xếp hạng 62, giảm 1,11 điểm và giảm 27 bậc so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do cấp thực thi công vụ ở các sở, ngành và huyện, thị, thành phố chưa tốt. Vì có đến 81% DN đồng tình với việc tỉnh có sáng kiến hay, nhưng chưa được thực thi tốt ở cấp sở, ngành và 68% ý kiến của DN đồng tình chưa được thực thi tốt ở huyện, thị, thành phố. Vì DN nhận được phản hồi của cơ quan nhà nước tỉnh sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc giảm từ 97% còn 78%. Trong khi đó, tỷ lệ DN hài lòng với phản hồi và cách giải quyết của cơ quan nhà nước tỉnh giảm từ 85% còn 71%. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh; Chánh văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ số “Đào tạo lao động” có trọng số 20%, năm 2018 xếp hạng 59, giảm 0,44 điểm và giảm 7 bậc so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng giáo dục dạy nghề của tỉnh chưa tốt, có tới 69% DN đồng ý với nhận định này. Vì tỷ lệ lao động qua đào tạo đang làm việc tại DN đạt thấp (37%), chất lượng dịch vụ giới thiệu việc làm của tỉnh chưa cao thể hiện qua tỷ lệ DN sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm tại tỉnh chỉ đạt 56%. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đầu mối chịu trách nhiệm chính thực hiện chỉ số này.

Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”, có trọng số 5%, năm 2018 xếp hạng 60, mặc dù tăng 1,4 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2017, nhưng vẫn xếp hạng 60/63 tỉnh, thành. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống pháp luật có cơ chế giúp DN tố cáo cán bộ nhũng nhiễu đạt thấp. Đồng thời, tỷ lệ vụ việc kinh tế đã được giải quyết trong năm đạt thấp, giảm từ 68% còn 49% của năm 2018. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở Tư pháp là đầu mối chịu trách nhiệm chính thực hiện chỉ số này. Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm về tỷ lệ án kinh tế giải quyết thấp.

Công tác chỉ đạo thực hiện PCI được chú trọng quan tâm ở cấp lãnh đạo tỉnh, nhưng công tác triển khai thực hiện ở một số sở, ngành và huyện, thị chưa tốt. Từ đó dẫn đến nhận thức của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa chuyển thành hành động cụ thể trong quá trình thực thi công vụ. Ngoài những hạn chế và nguyên nhân nêu trên, chúng ta phải nhìn nhận rằng, các tỉnh, thành trong cả nước đã cải thiện mạnh mẽ, bứt phá nhanh hơn dẫn đến tổng số điểm tăng cao trong những năm vừa qua.

Nguyên nhân cải cách hành chính của tỉnh còn chậm

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh thường xuyên được quan tâm, triển khai thực hiện và đã đạt những kết quả đáng kể. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần phát huy hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được triển khai thực hiện và ngày càng có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia. Tuy nhiên, việc cải cách hành chính còn chậm là do trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế như sau:

Công nhân mới học may tại Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (VN), Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú (ảnh minh họa) - S.H

Thứ nhất, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đảm bảo theo lộ trình tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 2-3-2015 của UBND tỉnh. Đồng thời, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế. Thứ hai, việc áp dụng phần mềm một cửa tại một số đơn vị còn bị lỗi hoặc chưa liên thông được ở một số lĩnh vực. Tại một số đơn vị cấp xã mới chỉ thực hiện việc tiếp nhận văn bản, chưa gửi qua phần mềm điện tử. Thứ ba, hệ thống ISO 9001-2008 tại các cơ quan hành chính các cấp chưa được triển khai thực hiện đồng bộ (đặc biệt ở cấp xã). Thứ tư, phần lớn cấp xã chưa được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính. Thứ năm, kinh phí bố trí để thực hiện công tác cải cách hành chính ở các cấp còn hạn chế, nhất là ở khâu tuyên truyền và kinh phí đầu tư xây dựng nơi làm việc của bộ phận một cửa cấp xã.

Trước thực trạng đó, hiện nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị để cải cách từng chỉ số thành phần, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

V. Nguyện (tổng hợp)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này