MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018

Bình Phước vững bước vào xuân với thế và lực mới

09:44 AM - 15/02/2018

Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

BP - Nhân dịp năm mới Mậu Tuất - 2018, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương - bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể đồng bào các dân tộc trong tỉnh một năm mới: Sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2018.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đây cũng là năm thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; giá cao su giảm sâu trong nhiều năm, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn gặp nhiều khó khăn,... Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, với những giải pháp thiết thực của các cấp ủy đảng; sự điều hành năng động, sáng tạo và quyết liệt của các cấp chính quyền; sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đã giành được những kết quả khả quan, trên tất cả lĩnh vực đều có sự bứt phá tích cực, tạo tiền đề và động lực cho những năm tiếp theo. Cụ thể, có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó thu ngân sách 5.600 tỷ đồng, vượt dự toán điều chỉnh của HĐND tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra (chỉ tiêu 4.850 tỷ đồng), về trước kế hoạch 3 năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chức năng thăm Nhà máy sản xuất ván MDF của Công ty cổ phần Kim Tín - MDF, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú - Ảnh: Thanh Mảng

Trong năm, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 6 chương trình và 12 dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; đặc biệt đã hoàn thành giai đoạn 1 Dự án Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, bước đầu hình thành điểm sáng về bức tranh du lịch của tỉnh; đã chỉ đạo điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, qua đó môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với thu hút phát triển doanh nghiệp được cải thiện; tiếp tục đổi mới, năng động trong việc mở rộng mối quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển trong và ngoài nước; quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến đầu tư vào tỉnh trên các lĩnh vực, chăn nuôi, thương mại, điện năng lượng mặt trời... Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước tiến bộ; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo tốt hơn. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đến nay, tỉnh đã xây dựng hoàn thành 113/181 cột mốc phụ.

Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị; trọng tâm là chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan khối nhà nước, trong đó chủ trương thực hiện thí điểm việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế của 6 đơn vị; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) để chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghiêm túc đánh giá, chỉ ra những mặt còn khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xác định những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục một cách cụ thể, hiệu quả. 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa then chốt, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đại hội đảng bộ các cấp. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quán triệt chủ trương, mục tiêu, yêu cầu của năm 2018 là:

Tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân; năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện; trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công nghiệp; cơ cấu lại đầu tư công và thu - chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, phát triển thương mại - dịch vụ. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, làm tốt công tác phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục  đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Xác định cải cách hành chính  tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là điểm đột phá để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh sản phẩm. Đặc biệt, nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính và trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ.

Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế. Tập trung thu hút dự án đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; phát triển một số sản phẩm chủ lực, sản phẩm chiến lược, có tính cạnh tranh cao của tỉnh. Rà soát cam kết thực hiện của các dự án đã được tỉnh chấp thuận đầu tư. Ban hành chính sách mời gọi nhà đầu tư, thành lập từ 1-2 cụm công nghiệp chuyên về công nghiệp phụ trợ...

Chủ động kiểm soát nguồn thu nhằm thu đúng, thu đủ đảm bảo công khai, công bằng về các chính sách thuế của Nhà nước. Phát huy nguồn lực từ đất đai, từ doanh nghiệp, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu thuế, chuyển giá trốn thuế. Quán triệt quan điểm tiết kiệm chống lãng phí ngay từ khâu xác định các nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm cần thực hiện năm 2018; thực hiện không tăng chi thường xuyên (trừ những khoản chi theo quy định); thực hiện thí điểm khoán chi thường xuyên theo nhiệm vụ và theo sản phẩm đầu ra; tập trung chi cho đầu tư phát triển;... Phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 và đến hết nhiệm kỳ tỉnh Bình Phước đảm bảo cân đối thu - chi.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm phát huy hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, thủy lợi, chương trình mục tiêu và các chương trình nhà ở cho người nghèo, cho công nhân, cho sinh viên và nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp... Huy động mọi nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị theo hướng hiện đại; hoàn thiện các tiêu chí để đưa Đồng Xoài lên thành phố trong năm 2018; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đầu tư đưa huyện Chơn Thành lên thị xã sau năm 2020.

Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp theo chuỗi giá trị; kịp thời chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình tiên tiến vào sản xuất; lựa chọn phát triển các sản phẩm chủ lực, phát huy lợi thế so sánh của địa phương. Trong đó chú trọng phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đặc thù của tỉnh.

Nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với tinh thần quyết tâm cao nhất. Từ năm 2018, khi bổ nhiệm cán bộ đều phải qua hình thức thi tuyển.

Nhiệm vụ của năm 2018 là rất lớn, tôi đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, bí thư các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

Trước thềm năm mới - xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi chân thành gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và cán bộ, công chức, viên chức; các lực lượng vũ trang cùng toàn thể đồng bào các dân tộc trong tỉnh 1 năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành đạt, thịnh vượng, vững bước vào xuân với thế và lực mới!

N.V.L

Xem thêm: Báo xuân Mậu Tuất 2018

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này